پیش نویس سند راهبردی توسعه نرم افزارهای متن باز تدوین شد

موبنا- پیش نویس سند راهبردی توسعه و بکارگیری نرم افزارهای آزاد/متن باز جمهوری اسلامی ایران توسط معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نهایی شد و بزودی برای تصویب به هیئت دولت ارسال می شود.

به گزارش سازمان خبری موبنا، کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات  در ادامه پیگیری موضوع توسعه نرم افزارهای متن باز در جلسه ایی به  بررسی پیش نویس سند راهبردی توسعه و بکارگیری نرم افزارهای آزاد/متن باز پرداخت .
در این جلسه ناصری مدیر کل زیربنایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان خلاصه ایی از اقدامات انجام شده ، بر جامعیت سند مذکور تاکید کرد و آنرا راهبرد مناسبی برای توسعه نرم افزارهای متن باز در کشور دانست.
وی افزود : در راستای چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و در ادامه سیاستهای توسعه فناوری اطلاعات در برنامه چهارم توسعه کشور و نیز به استناد سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور مصوب هیات وزیران، برنامة راهبردی توسعه و بکارگیری نرم افزارهای آزاد/متن باز در کشور، در این حوزه تهیه شده و خلاصه آن  در قالب پیش نویس سند راهبردی گردیده است .
وی با بیان اینکه تلاش تمامی دست اندرکاران تدوین این برنامه بر این بوده است که برنامه ریزی راهبردی ایران اسلامی برای توسعه و بکارگیری نرم افزارهای آزاد/متن باز بر اساس اطلاعات دقیق و با شناخت مناسب، بر پایه متدولوژیهای علمی تایید شده، انجام شود خاطرنشان کرد: اما الزاما اجرای دقیق و پایش منظم و پیوسته برنامه های راهبردی و اعمال اصلاحات و بازبینی ها، تنها راهی است که می تواند رسیدن به نقطه مطلوب را ضمانت کند.
ناصری با اشاره به اینکه طرح مذکور توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران و به سفارش معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به سرانجام رسیده ، گفت: با توجه به ماهیت فعالیت که در حوزه فناوریهای نوین قرار دارد، در تشکیل تیم پروژه از دو گروه متخصص با تجربه در زمینه های متن باز و برنامه ریزی راهبردی در کنار هم استفاده شده است.
وی ادامه داد: در این پروژه سعی شده تمامی اقدامات گذشته و حال کشور در حوزه نرم افزارهای آزاد/متن باز مورد بررسی قرار گیرد و وضع موجود داخل کشور، به بهترین وجه ترسیم شود.
به گفته این مقام مسئول با بررسی اقدامات کشورهای دیگر و تحلیل روند توسعه نرم افزارهای مبتنی بر این متدولوژی در جهان، شناسایی مطلوبی از وضعیت نرم افزارهای آزاد/متن باز در جهان به عمل آمده است که  در راه رسیدن به این مهم، برنامه های این کشورها جمع آوری شده و پس از انتخاب چند کشور نمونه (بر اساس شاخصهای تعیین شده)، مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گرفت.
وی افزود: در تدوین برنامه راهبردی کشور در حوزه نرم افزارهای آزاد/متن باز و ساختارهای آن، سندهای راهبردی مشابه در داخل کشور مانند سند افتا، نظام جامع فناوری اطلاعات و سند توسعه نانو – به عنوان نمونه اسناد ملی در حوزه فناوری- نیز مورد بررسی قرار گرفتند.
در این جلسه سعید مهدیون مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات ، با توجه به تصویب اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات در هیئت دولت و ماموریت این شرکت برای توسعه نرم افزارهای متن باز در کشور گفت: سند مذکور توسط معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات دراختیار این شرکت قرار گرفته و هم اکنون کمیته ویژه ایی به منظور تدوین نهایی و تصویب آن در شورایعالی فناوری اطلاعات و نهایتا هیئت دولت و همچنین پیگیری اجرایی شدن آن در شرکت فناوری اطلاعات تشکیل گردیده  است .
128/20