BBC گزارش داد

سالمندان لباس هوشمند می پوشند

موبنا- به تازگی محققان دانشگاهی در ایرلند شمالی لباسی طراحی کرده اند که در آن حسگرهای هوشمندی تعبیه شده که اطلاعات مربوط به وضعیت جسمی فرد سالمند را گزارش می دهد.

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از بی بی سی، این حسگرها قادرند اطلاعاتی همچون میزان ضربان قلب فرد سالمند را به فرد و افراد وابسته گزارش دهند.
حسگرهای متعدد هوشمندی که در این لباس ها تعبیه می شود، امکان تجزیه تحلیل فوری اطلاعات دریافتی از بدن انسان را داشته و به گونه ای به لباس ها اضافه خواهد شد که افراد سالمند را دچار ناراحتی نکند.
این حسگرها که در لباس فرد سالمند جاسازی می شود اطلاعات مربوط به وضعیت جسمی و حتی مکان هایی که می رود را در اختیار خانواده فرد قرار می دهد.
135/15