شرکت مخابرات ایران آیین نامه اجرایی واگذاری کدهای خدماتی را ابلاغ کرد

موبنا - شرکت مخابرات ایران آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی را با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام برای اجرا به شرکت های تابع ابلاغ کرد.

به گزارش گروه اخبار دریافتی موبنا به نقل از سایت خبری شرکت مخابرات ایران این آیین نامه در 15 بند و 6 تبصره با هدف توسعه و تعمیم خدمات مخابراتی و سرعت بخشیدن به برقراری ارتباطات اضطراری در سطوح مختلف تدوین شده تا امکان عرضه این کدها به متقاضیان واجد شرایط فراهم شود.
در ماده 2 این آیین نامه در خصوص موارد قابل واگذاری کدهای خدماتی آمده است:این کدها طبق پروانه شرکت فعال می شود و به صورت یکطرفه و زنگ خور تعریف می شود.همچنین کد های سه رقمی شهری بنا به در خواست مشترک و کدهای چهار رقمی ملی برای هرگونه خدماتی که جنبه عمومی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی دارد با درخواست و تقبل هزینه ها توسط مشترک مورد تایید مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات استانها واگذار می شود. کد های خدماتی چهار رقمی عمومی (استانی ) برای هرگونه خدمات عمومی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی بر حسب مورد توسط هیات مدیره استان با اخذ هزینه تشخیص و واگذار می شود.برای اطلاع از جزییات مطلب به سایت شرکت مخابرات ایران مراجعه فرمایید.

دریافت آیین نامه اجرایی کدهای خدماتی