درتبلیغات دوره دهم ریاست جمهوری

MMS های تخریب کننده اشخاص با پیگرد قانونی مواجه می شود

موبنا - با توجه به نزدیک شدن به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ،ارسال MMS هایی که باعث خدشه دار شدن امنیت ملی وتخریب اشخاص حقیقی وحقوقی شود، با پیگرد قانونی مواجه می شوند.

به گزارش خبرنگارسازمان خبری موبنا براساس مصوبات کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارسال هرگونه پیام حاوی اطلاعات طبقه بندی شده، پیامهای که موجب خدشه دار شدن امنیت ملی شود، پیامهای حاوی اطلاعات حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی دیگران که بدون رضایت آنها و با استفاده از سرویس MMS ارسال می شود، ممنوع است.
همچنین انتشار ویروس، نرم افزارهای مخرب، بازیهای حاوی ویروس، کرم، هرزنامه از طریق شبکه، پیام مستهجن و خلاف شئون اسلامی، ایرانی، پیام تهدید آمیز، پیامهایی که موجب تخریب و یا هتک حرمت اشخاص حقیقی و حقوقی شود و پیام هایی که حاوی اطلاعاتی که موجب خدشه دار شدن امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی افراد حقیقی وحقوقی شود ممنوع اعلام شده است.
گفتنی است در این شرایط تشخیص موارد مذکوربه عهده مراجع ذیصلاح قانونی است.
در همین حال طبق آیین نامه مذکور، ارائه خدمات موضوع این آیین نامه، هم برای ارسال هم برای دریافت پیام منوط به اخذ موافقت قبلی مشترک خواهد بود و تمامی مسئولیت های حقوقی استفاده از خدمت پیام چند رسانه ای بر عهده مشترک بوده و وی در مقابل مراجع ذیصلاح قانونی پاسخگو خواهد بود.
همچنین مشترک مکلف به رعایت تمامی مقررات مربوط به استفاده از پیام چند رسانه ای مندرج در این آئین نامه و سایر مقررات جاری کشور بوده و تخلف از آنها پیگرد قانونی دارد.
 اپراتورها ارائه دهنده سرویس، براساس آئین نامه رسیدگی به مزاحمت های تلفنی با متخلفین در استفاده از پیامهای چند رسانه ای برخورد کرده و برحسب مورد، متخلف به مرجع ذیصلاح قانونی معرفی خواهد شد.
تعیین موارد شمول فهرست سیاه مشترکان و پیامها برعهده مراجع ذیصلاح قانونی است و مواردی که دراین آئین نامه پیش بینی نشده است براساس نظر کمیسیون اقدام خواهد شد.
این در حالیست که از پنجم دیماه سرویس MMS همراه اول در تهران و 10 مرکز استان دیگر راه اندازی شد. سرویس MMS نیز در این مراکز استان (تهران، مشهد، شیراز، سمنان، اردبیل، قزوین، زنجان، همدان، گرگان، رشت، سنندج) ارائه شده است
 قابل ذکر است این سرویس در بسته های50 و 100 کیلوبایتی ارسال می شود که هزینه هر بسته50 کیلوبایتی  50تومان و بسته 100کیلوبایتی 100تومان در نظر گرفته شده است و تا حجم های مذکور می توان متن، صدا و تصویر ارسال کرد.
117/20