انتقادهای مردمی روزنامه های امروز

روزنامه اطلاعات به نقل از یک مشترک نوشت : "تا چندی پیش ایرانسل روزی چهار بار به تلفن همراهم پیامک می فرستاد که اگر تا 31 اردیبهشت ماه هر مقدار سیمکارت تلفنم را شارژ کنم ، معادل آن شارژ رایگان به همراه دو هزار تومان دیگر شارژ مجانی جایزه خواهم گرفت اما الان می بینم که ایرانسل به وعده اش عمل نکرده است و این موضوع موجب بدبینی مشتریانش می شود .

روزنامه خراسان  :
“چرا کسی این مزاحمان تلفنی ایرانسل را پی گیری نمی کند؟ به خدا خسته شدیم”.
روزنامه “آفتاب یزد” انتقاد یک خواننده روزنامه از ایراد شورای نگهبان به مصوبه بیمه پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی را چاپ کرد.
روزنامه راه مردم:
“غفار پور محمدی ” : سال گذشته شرکت ایرانسل برای فروش بیشتر سیمکارت  های دائمی و اعتباری ، اقدام به تبلیغات گسترده کرد و وعده هایی داد که تحقق نیافت “.