مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با موبنا

تامین بودجه بیمه کارگزاران روستایی از منابع داخلی مخابرات نخواهد بود

موبنا- مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: تامین بودجه بیمه کارگزاران روستایی شرکت مخابرات ایران از منابع داخلی این شرکت نخواهد بود.

صابر فیضی درگفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهارداشت: براساس قانون تامین اجتماعی، پیمانکاران یک شرکت، شامل بیمه نمی شوند.
وی درپاسخ به اینکه با تصویب قانون بیمه کارگزاران مخابراتی، تضاد وتناقصی ما بین قانون تامین اجتماعی و قانون تصویب شده در مجلس ایجاد می شود، گفت: این موضوع ارتباطی به شرکت مخابرات ندارد و سازمان تامین اجتماعی باید درخصوص نحوه بیمه کردن پیمانکاران جوابگو باشد.
وی ادامه داد: درصورت تصویب بیمه کارگزاران توسط مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، مخابرات مطابق با قانون عمل می کند.
فیضی با بیان اینکه مخابرات با بیمه کارگزاران روستایی مشکلی ندارد، گفت: مخابرات از دریافتی پیمانکاران، بیمه کسرمی کند و به سازمان تامین اجتماعی ارائه می دهد؛ تنها روش کسب و پرداخت آن فرق خواهد کرد.
وی با رد کردن پرداخت بیمه کارگزاران ازمنابع داخلی شرکت مخابرات گفت: وقتی پیمانکار پولی دریافت می کند بیمه آن کسرمی شود و ربطی به منابع داخلی شرکت مخابرات ندارد.
به گزارش موبنا، در دی ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که به دلیل جمع آوری باجه های تلفنی روستایی و بیکار شدن این گروه ( حدود 40 هزار نفر) همه کارگزاران مخابرات روستایی با سابقه 8 تا 25 سال بیمه شوند اما این مصوبه به دلیل نامشخص بودن منابع مالی ، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
در صورت اجرای این طرح شرکت مخابرات باید حدود 200 تا 300 میلیارد تومان بابت بیمه کارگزاران روستایی منظور کند که دراین حالت سود آوری این شرکت به شدت کاهش می یابد.
117/20