تعداد کاربران تلفن همراه هند از 400 میلیون نفر گذشت

موبنا – تعداد کاربران تلفن همراه هند از رقم قابل توجه 400 میلیون نفر گذشت .

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از ” سلولارنیوز” ، اگر چه این رقم بعنوان شاخص برجسته و حتی نقطه عطف در تعداد کاربران تلفن همراه هند تلقی می شود با اینحال میزان رشد تعداد کاربران دراین کشور در اوایل ماه جاری میلادی ازسرعت کمتری برخورداربود.
رگولاتوری تلکام هند ” تی آر آ آی” (TRAI)  اعلام کرد درماه آوریل ( فروردین – اردیبهشت)  سال  جاری میلادی ،  11 میلیون و هفتصد و پنجاه هزار کاربر خطوط وایرلس دراین کشورافزایش یافته است.
تعداد کاربران وایرلس افزایش یافته درهند در ماه مارس ( اسفند – فروردین) ،  15 میلیون و هشتصد و هفتاد هزارنفر اعلام شد.
بنابراعلام رگولاتوری هند ،  تعداد کاربران تلفن همراه این کشور در پایان ماه آوریل سال جاری میلادی  ( فروردین – اردیبهشت ) به  441 میلیون و چهارصد و هفتاد هزار نفر رسید در حالیکه این رقم در ماه مارس ( اسفند – فروردین) 429 میلیون و هفتصد و بیست میلیون نفر اعلام شده بود.
با ارایه این ارقام و مقایسه آنها ، شاخص رشد تعداد کاربران تلفن همراه هند در پایان ماه آوریل سال جاری میلادی  94/37 اعلام شده است درحالیکه این رقم در پایان ماه مارس سال جاری میلادی 98/36 درصد بود.
131/20