رئیس سازمان تنظیم مقررات در گفت‌وگو با فارس خبر داد:

مذاکره با کنسرسیوم «زین ایران» برای پذیرش شرایط اپراتور سوم

فارس- رئیس سازمان تنظیم مقررات با اشاره به مذاکره با کنسرسیوم «زین ایران» برای پذیرش شرایط اپراتور سوم گفت: امیدواریم این مداکرات با شرایط فعلی به نتیجه برسد و به تجدید مزایده منجر نشود.

محمود خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری خبرگزاری فارس درباره آخرین وضعیت حضور اپراتور سوم اظهار داشت: با توجه به اینکه کنسرسیوم اتصالات به دلیل عدم انجام تعهدات از مزایده کنار گذاشته شد بر اساس اسناد مزایده، کنسرسیوم دوم را برای این کار دعوت کردیم.
وی با اشاره به اینکه عده‌ای از عدم اجرای تعهدات کنسرسیوم دوم سخن می‌گویند، گفت: انتخاب کنسرسیوم دوم به عنوان مجری اپراتور سوم هنوز در حد مذاکرات اولیه است و در مرحله اجرای تعهدات قرار نگرفته به این معنی که در مرحله پیش از تعهد است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات درباره احتمال اجرای مجدد مزایده اپراتور سوم افزود: امیدواریم که این مزایده با شرایط فعلی به نتیجه برسد زیرا تجدید مزایده مشکلات و تبعات خود را خواهد داشت.
خسروی خاطر نشان کرد: با تجدید مزایده این احتمال وجود دارد که شرایط مناسبی که مزایده قبلی وجود داشت، در مزایده بعدی لحاظ و ایجاد نشود.
خسروی تصریح کرد: در حال حاضر مذاکره با کنسرسیوم دوم در مرحله پذیرش شرایط از جمله میزان درآمدی که کنسرسیوم «زین ایران» باید به خزانه واریز کند، هستیم.
وی در پایان درباره ورود اپراتور چهارم گفت: ما هنوز در ابتدای راه اپراتور سوم هستیم و در صورتی که این اپراتور به نتیجه برسد و همچنین بازار نیاز داشته باشد ورود اپراتور چهارم را نیز بررسی خواهیم کرد.