امروز و در بازار بورس تهران

هر سهم مخابرات 1458ریال فروخته شد

موبنا- قیمت معامله هر سهم شرکت مخابرات امروز 1458ریال در تالار بورس تهران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا بهای هر سهم این شرکت امروز با 21ریال تغییر قیمت، 04/1درصد تغییر و 84/16تاثیر در شاخص بورس به 1458 ریال رسید.
 امروز تابلوی بورس متقاضیان هر سهم مخابرات را 157فروشنده  و 150خریدار نشان داده است.
 ارزش معاملات امروز این شرکت 13 میلیون و520وهزار47ریال بوده است.
 117/20