انتقادهای مردمی در روزنامه های امروز

جام جم به نقل از یک شهروند نوشت : " چندی پیش ، نامه ای پیشتاز از تهران دریافت کردم که هزینه پست آن ، 640 تومان بود در صورتی که وقتی من نامه خود را که کم وزن تر از نامه رسیده بود با پست پیشتاز به مقصد تهران ارسال کردم هزینه آن 980 تومان شد دلیل این تفاوت چیست ؟ "