اعلام قیمت سیمکارت در بازارتلفن همراه

موبنا- قیمت سیمکارت های 0912 در بازار امروز تهران ثابت ماند.

 به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، تعادل در عرضه و تقاضا برای سیمکارت های صفر و کارکرده 0912 باعث شده است تا نوسانی در این نوع سیمکارت ها ایجاد نشود.
قیمت سیمکارت های صفر و کارکرده دائمی همراه اول در بازار امروز  به شرح زیر است:
هم اکنون سیمکارت کارکرده کد یک همراه اول با قیمت 570 هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش می رسد.
این در حالی است که شماره های رند و مرتب این کد با قیمت بالاتر از  800 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
سیمکارت صفر و کارکرده کد دو نیز به ترتیب با قیمت 560 و 370هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت صفر کدهای سه، چهار، پنج به ترتیب 470 ، 360و 355 هزار تومان فروخته می شود.
سیمکارت کارکرده کدهای فوق نیز به ترتیب با قیمت  315 ، 255و 250هزار تومان در سطح بازار تلفن همراه توزیع می شود.
سیمکارت  صفر کدهای شش ، هفت و هشت نیز با قیمت 335 ، 325 و 310 هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت کارکرده سه کد فوق نیز به ترتیب 230 ، 220 و 200 هزار تومان به فروش می رسد.
سیمکارت های اعتباری موجود در بازار که شامل همراه اول ، ایرانسل و تالیا می شود به ترتیب به بهای 35 ، 7 و 15 هزار تومان در بازار آزاد سیمکارت به فروش می رسد.
129/20