روزنامه های آمریکایی در حال ورشکستگی

موبنا- بر اساس تحقیقاتی که به تازگی صورت گرفته نشان می دهد که آینده روزنامه های کاغذی به شدت در خطر است و بسیاری از روزنامه های کاغذی در مرحله ورشکستگی قرار دارند.

به گزارش گروه اخبار خارجی موبنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، مدیران اجرایی روزنامه هایی چون نیویورک تایمز، Gannett، EW Scripps و Hearst گرد هم آمده و جلسه ای تشکیل دادند تا آینده روزنامه های کاغذی را بررسی کنند.
به گزارش آژانس خبری آمریکا، مدیران اجرایی این روزنامه ها در صدد اتخاذ تصمیماتی در رابطه با بهبود وضعیت روزنامه های کاغذی هستند و محتواها و اخبار آنلاین را مورد بررسی قرار دادند.
تحلیلگران با توجه به قرارگرفتن روزنامه های کاغذی در بحران می گویند که آیا خوانندگان رونامه های کاغذی که سال هاست به این روش روزنامه خوانی خو گرفته اند آیا به سادگی به سوی اخبار آنلاین روی آورده اند.
روزنامه های کاغذی که بخش اعظم درآمدهای خود را از تبلیغات و آگهی های چاپی به دست می آوردند به تازگی این منبع درآمد خود را از دست داده اند، اما به جای آن آگهی های آنلاین به شدت رشد یافته اند، این درحالی است که بسیاری از روزنامه نگاران آمریکایی برای به دست آوردن بخشی از هزینه هایشان به شدت تحت فشار قرار گرفته اند.
135/20