مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با موبنا:

تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری از طریق پیامک تاثیری بر ترافیک شبکه نداشته است

موبنا- مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران گفت: تبلیغات نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری از طریق رسانه پیامک تاثیری بر ترافیک شبکه تلفن همراه نداشته است.

داوود زارعیان در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا، با پیش بینی اینکه احتمال استفاده از پیامک های انبوه تبلیغاتی در روزهای آخر تبلیغات بیشتر است، اظهار داشت: ارسال پیامک های انبوه تبلیغاتی نیز از قانون وزارت کشور درباره تبلیغات انتخاباتی تبعیت می کند.
وی ادامه داد: تاکنون شاهد ارسال پیامک های تبلیغاتی به صورت انبوه نبوده ایم و بیشتر SMS  های تبلیغاتی دوره دهم ریاست جمهوری به صورت نقطه به نقطه ارسال شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه هر یک از اپراتورهای SMS برای تبلیغات مجوز دارند، ادامه داد: مخابرات دستورالعملی برای ارائه محتوا به این اپراتورها ارائه کرده است. 
زارعیان ادامه داد: اپراتورهای  SMS نمی توانند به صورت مستقیم درزمینه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اقدام کنند ولی این امکان برای آنها ایجاد شده تا بتوانند این اقدام را به  CPهای فرعی واگذار کنند.
به گفته مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران هر یک از چهارنامزد انتخاباتی ریاست جمهوری  مسئول محتوای پیامک های  تبلیغاتی هستند که به صورت انبوه ارسال می شود.
وی گفت: هم اکنون امکان واگذاری CP  های فرعی از طریق اپراتور های  SMS برای ارسال پیامک های انبوه انتخاباتی فراهم شده است.
117/20