600هزار پورت اینترنت پرسرعت در کشور نصب شده است

موبنا- معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات گفت: بخش خصوصی در کشور 600هزار پورت پرسرعت نصب کرده است.

حسن رضوانی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: از این تعداد حدود 273هزار پورت پرسرعت دایر و در حال استفاده است.
وی با بیان اینکه نصب 600هزار پورت پرسرعت با توجه به نارسایی ها و مشکلات بخش خصوصی در کشور رقم مطلوبی است گفت: در پروانه فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت (PAP ) موانعی وجود داشت که این شرکت ها نتوانستند طبق زمان بندی، تعهدات خود را اجرایی کنند.
رضوانی ادامه داد: نصب برخی از خطوط اینترنت پرسرعت از سوی بخش خصوصی در مناطقی صورت گرفته که مشتری نداشته و یا امکان توزیع بدلیل محدودیت های مخابراتی وجود ندارد به همین دلیل این شرکت ها موفق به دایری تمامی خطوط منصوبه نشده اند.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات با اشاره به محدودیت در امکانات مخابراتی خاطرنشان کرد: پروانه شرکت های PAP باید بصورت جامع بررسی شود و برای آینده این شرکت ها طرح جدیدی ارائه گردد.
به گفته وی بررسی در خصوص پروانه فعالیت این شرکت ها در سطح وزارت ارتباطات در حال بررسی است تا راهکار و تمهیدات جدیدی برای برطرف شدن موانع موجود اتخاذ شود.
رضوانی پیش بینی کرد که توافقات مخابرات با شرکت های PAP بزودی انجام پذیرد.
به گزارش موبنا تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور(سال 88) ، باید یک میلیون و 500هزار پورت پرسرعت در کشور ایجاد شود که بخش خصوصی موظف به راه اندازی یک میلیون و 250هزار پورت و مخابرات دولتی نیز موظف به راه اندازی 250هزار پورت شده است.
128/20