امروز و در بازار بورس تهران

هر سهم مخابرات 1475ریال فروخته شد

موبنا- قیمت معامله هر سهم شرکت مخابرات امروز 1475ریال در تالار بورس تهران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا بهای هر سهم این شرکت امروز با 16ریال تغییر قیمت، 05/1درصد تغییر و 82/12 تاثیر در شاخص بورس به 1475 ریال رسید.
 امروز تابلوی بورس متقاضیان هر سهم مخابرات را 20فروشنده  و 14خریدار نشان داده است.
 ارزش معاملات امروز این شرکت 10 میلیون و579وهزار31 ریال بوده است.
 117/20