تغيير ساختار سازمان مديريت از افتخار آميزترين اقدامات دولت نهم بود

ایرنا - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: مغزهايي در سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور جمع شده بودند که به اندازه يک گنجشک شعور برنامه ريزي نداشتند و تغيير ساختار اين سازمان از افتخارآميزترين اقدامات دولت نهم بود.

“محمد سليماني” روز يکشنبه در “نخستين جشنواره ارتباطات و اطلاعات فناوري در رسانه ها”، اظهار داشت: يکسري در سازمان مديريت نشسته بودند و توطئه مي کردند که تلفن همراه در کشور توسعه پيدا نکند.
وي با بيان آنکه نوار ضبط شده اين توطئه وجود دارد، افزود: در پيوست قانون بودجه (قانون بودجه سالي که سازمان مديريت تغيير ساختار داد) فقط واگذاري 2ميليون سيم کارت ديده شده بود که من اعتراض کردم بايد افزايش يابد و اين پيوست حذف شد.
سليماني با اشاره به حضور خود در وزارت آموزش عالي، گفت: من مي دانم اينها چه بدبختي سر آموزش عالي مي آوردند و با برنامه هاي کندذهنانه جلوي تعالي کشور را مي گرفتند.
وزير ارتباطات گفت: بعد از تغيير ساختار اين سازمان برنامه ريزي در کشور در يک مسير درست افتاد.
سليماني با انتقاد از دريافت وجوه بالا طي 13 سال گذشته از مردم بابت ثبت نام سيم کارت، گفت: بابت ثبت نام سيم کارت از مردم مبالغ بالايي دريافت مي شد و بهانه اين دريافت ها نيز کنترل نقدينگي و تامين بودجه بود، مگر وزارت ارتباطات مسئول کنترل نقدينگي و يا مسئول تامين بودجه کشور است.
وزير ارتباطات گفت: الان در استان همدان حتي يک روستاي 2 خانواره نيز وجود ندارد که تلفن خانگي نداشته باشد، چرا مردم نبايد اين موضوع را بدانند و چرا در اين مورد اطلاع رساني نمي شود، اگر اين پيشرفت در جاي ديگر دنيا اتفاق مي افتد، گوش فلک را کر
مي کردند.
سليماني افزود: ولي اين دولت مظلوم نمي تواند، خدمات خود را به اطلاع مردم برساند چرا که ممکن است يک نفر راي بيشتري بياورد.
وي گفت: انسانيت کجاست؟ اخلاقيات کجاست؟ چرا برخي از پيشرفت کشور ناراحت مي شوند؟
سليماني گفت: من با محافل علمي دنيا سر و کار دارم، وقتي ماهواره اميد را پرتاب کرديم از دانشمندان بزرگ جهان پيام تبريک دريافت کردم، ولي عده اي اينجا همه چيز را حاشا کردند
و گفتند، “پيشرفتي صورت نگرفته است”.