فناوران:

” مسکوت ماندن تکفا به دولت نهم ضربه زد “

روزنامه فناوران به نقل از مديرروابط عمومي شرکت خدمات ماشيني تامين اعلام کرد : مسکوت ماندن تکفا به دولت نهم ضربه زد .

مدير روابط عمومي شركت خدمات ماشيني تامين:
مسكوت ماندن تكفا به دولت نهم ضربه زد
«عملكرد دولت نهم را در حوزه ICT چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟» اين سوالي است كه قرار است كارشناسان حوزه ICT فارغ از نگرش‌هاي سياسي به آن پاسخ دهند.
برخي معتقدند عملكرد دولت نهم در حوزه ICT خوب و برخي هم معتقدند بد بوده است. برخي هم مي‌گويند: دولت نهم كاري در اين حوزه انجام نداده است و هر آنچه هست از گذشته بوده و البته گروهي هم به عكس اين موضوع اعتقاد
 دارند.مدير روابط عمومي شركت خدمات ماشيني تامين مي‌گويد: طبق آخرين گزارش سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور عملكرد دولت نهم در حوزه نرم‌افزار بسيار ضعيف بوده است. اما شركت تامين در 4 سال گذشته بسيار موفق عمل كرده است.
ميثم دريوش در پاسخ به سوال ما مي‌گويد: عملكرد شركتش ربطي به دولت نهم ندارد چرا كه بودجه‌اش توسط سازمان تامين اجتماعي كه يك نهاد غير دولتي است، تامين شده است.
وي مي‌گويد: تكفا طرح جامع و سند ارزشمندي بود كه دقيقا مشخص مي‌كرد هر سازمان در راستاي تحقق برنامه‌هايش دقيقا بايد چه كاري انجام دهد و محل‌هاي صرف بودجه را مشخص كرده بود كه متاسفانه تكفا در دولت نهم مسكوت ماند.
در واقع تكفا بخشي از برنامه چهارم بود كه محقق نشد. در نتيجه دولت دهم با دست خالي بايد وارد برنامه پنجم توسعه شود.
وي مي‌گويد: شركت‌هايي كه بايد اعتبارات دولتي مي‌گرفتند به دليل اينكه در قالب تكفا تعريف شده بودند متاسفانه درجا زدند و يكي از دلايل موفقيت تامين اين بود كه بودجه‌اش در تكفا تعريف نشده بود.
دريوش اضافه مي‌كند: يكي از مسايلي كه در 4 سال گذشته از آن غافل بوديم بحث استانداردها و تحقيق و توسعه بود كه متاسفانه بسياري از ارگان‌ها كاملا سهل‌انگارانه از كنار اين موضوع گذشتند.
وي مي‌گويد: اگر نظام صنفي جايگاه پررنگ خود را همانند دولت هشتم داشت، بسياري از موازي‌كاري‌ها در كشور حذف مي‌شد.
وي معتقد است شوراي عالي انفورماتيك يكي از نيازهاي اساسي جامعه انفورماتيك كشور براي تصميم‌گيري‌هاي كلان بود كه نه تنها خود اين شورا بلكه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه سياست‌هاي شورا را مشخص مي‌كرد در 4 سال گذشته معلق بودند.
«كانديداهاي دوره دهم انتخابات رياست جمهوري بايد چه نگاهي به ICT داشته باشند؟» دريوش در پاسخ به اين سوال فناوران مي‌گويد: اين روزها روزهاي شعار است و خيلي روزهاي پايداري نيستند، اما كانديداها بايد كارشناسي صحبت كنند و وعده‌هاي كارشناسي شده به مردم بدهند.
وي مي‌گويد: دولت دهم بايد حقوق صنفي بخش IT و ICT را به رسميت بشناسد. اين صنف براي خود سازمان دارد كه اين سازمان بايد مانند دولت هشتم تقويت شود.
وي اضافه مي‌كند: بايد زمينه جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در حوزه ICT چه در بخش سخت‌افزار چه در بخش نرم‌افزار مهيا شود.
وي مي‌گويد: خلاصه اينكه بايد به ICT ديد كلان داشته باشيم و با استفاده از تجارب موفق دنيا راهمان را ترسيم كنيم.
به گفته وي كار كارشناسي شده، احياي دوباره پروژه‌هايي مانند نماتن، استاندارد جهاني، تكفا و غيره است.