انتقاد مردمي

روزنامه خراسان به نقل از يکي از خوانندگانش نوشت: " بنده مدت زيادي است فرم شکايت از يک مردم آزار را که با شماره ايرانسل ايجاد مزاحمت مي کند ، پر کرده ام و از مسوولان اپراتور اول تقاضاي پي گيري کرده ام . اما پس از گذشت مدت ها هنوز اقدامي نشده است."

روزنامه آفتاب يزد به نقل از يک مشترک کرمانشاهي نوشت :
” از کرمانشاه تماس مي گيرم . چند وقت پيش يک کارت ايرانسب گرفتم . بعد از مدتي پيامي از ايرانسل به ما رسيد که 5 هزار تومان در قرعه کشي جايزه برديد و هم يک کارت ايرانسل به ما هديه مي دهند . نه تنها اين جوايز براي ما نيامده ، بلکه از دو هزار تومان اعتبار ما يکباره 900 تومان کم شده است.