رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران در گفت‌وگو با فارس:

پيشنهادي براي توسعه تاليا به مخابرات ارائه نشده است

فارس- رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران گفت: تاليا تاكنون سرمايه‌گذاري كه تمامي شرايط قرارداد و مزايده مربوط به اين اپراتور را بپذيرد، به مخابرات معرفي نكرده است.

وفا غفاريان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص توسعه اپراتور تاليا اظهار داشت: برنامه ريزي براي توسعه اين اپراتور بر عهده شركت مخابرات ايران نيست، بلكه از وظايف شركت سرمايه گذاري رفسنجان است.
وي ادامه داد: تنها وظيفه شركت مخابرات ايران، تصويب حضور سرمايه‌گذار مستقل در اين توسعه است كه اين شركت نيز آمادگي خود را در اين زمينه اعلام كرده‌است.
رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران خاطرنشان كرد: شركت مخابرات ايران با حضور سرمايه‌گذار خارجي در اين پروژه مشروط بر اينكه اين شركت سرمايه‌گذار تمام شرايط قرارداد و مزايده مربوط به تاليا را بپذيرد، موافقت مي‌كند اما تاكنون شركت سرمايه گذاري رفسنجان چنين موردي را به شركت مخابرات معرفي نكرده است.
به گزارش فارس تاليا از زمان آغاز سرويس‌دهي تاكنون با مديريت و سرمايه گذاري يك شركت تعاوني توانسته، يك ميليون سيم كارت اعتباري در سطح كشور توزيع كند و تمام مراكز استانها و شهرهاي پرجمعيت كشور را تحت پوشش قرار دهد.
اين اپراتور كه 57 درصد از مجموع درآمد ناخالص آن به نمايندگي از دولت نصيب شركت مخابرات ايران مي شود، به‌دليل برخي مشكلات تاكنون نتوانسته سرمايه گذار خارجي جذب كند و انتظار مي رود با رفع موانع و مهيا شدن زمينه ورود سرمايه گذار خارجي به اين پروژه سرعت توسعه اين پروژه در كشور شتاب بيشتري بگيرد.