رئيس گروه نظارت معاونت فناوري اطلاعات در گفت‌وگو با فارس:

بررسي پيش‌نويس آيين‌نامه خريد تجهيزات دولتي در هيات دولت

فارس-رئيس گروه هماهنگي و نظارت معاونت فناوري اطلاعات گفت: پيش نويس آيين نامه اجرايي سامانه مديريت خريد تجهيزات و نرم افزارهاي رايانه‌اي دستگاه‌هاي دولتي به هيئت وزيران ارسال شده و در دست بررسي است.

علي رستمي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص آخرين وضعيت آيين‌نامه اجرايي سامانه مديريت خريد تجهيزات و نرم افزارهاي رايانه‌اي اظهار داشت: پيش‌نويس اين آيين‌نامه به هيئت وزيران ارسال شده و در دست بررسي است.
وي افزود: پيش‌نويس اين آيين‌نامه به كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيكي دولت نيز پيشنهاد شده و در حال حاضر در كميسيون مراحل بررسي را مي‌گذراند.
بنابراين گزارش، اين آيين نامه در سال 84 و با دستور رئيس جمهور به منظور صرفه جويي و جلوگيري از خريدهاي غيرضروري تجهيزات و نرم افزارهاي رايانه‌اي و استفاده مناسب از اعتبارات تدوين و در اسفندماه سال گذشته براي طي مراحل قانوني به هيات وزيران ارسال شد.
اين گزارش مي افزايد: فرايند بررسي اين آيين‌نامه درهيأت دولت از اسفندماه سال 87 آغاز شده و مسئولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال اصلاح الگوي مصرف، نسبت به تسريع طي مراحل قانوني تدوين و تصويب اين آيين نامه ابراز اميدواري كرده‌اند.