معاون سازمان تنظیم مقررات در گفت وگو با موبنا:

ادامه مذاکره با”زین” و احتمال مجدد برگزاری مزایده اپراتور سوم

موبنا - معاون سازمان تنظیم مقررات از ادامه مذاکره با اپراتور زین کویت برای حضور در پروژه اپراتور سوم خبر داد.

لطف الله سبوحی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا درپاسخ به این پرسش که جریان مذاکره با اپراتور کویتی زین برای حضور در بازار تلفن همراه در چه مرحله ای قرار دارد، اظهار داشت: در شرایط فعلی سازمان تنظیم مقررات با مسئولان این اپراتور به عنوان نفر دوم مزایده  اپراتور سوم تلفن همراه کشور در رای زنی  و مذاکرات دوجانبه است.
وی در ادامه با رد منتفی شدن مذاکره  با اپراتورزین گفت: باید توجه داشت در پروسه تعیین  برنده نهایی اپراتور سوم هیچ احتمالی غیرممکن نیست اما اکنون ما تنها با زین درحال رای زنی هستیم.
سبوحی در پاسخ به پرسش دیگر موبنا مبنی بر اینکه آیا احتمال  حضور اپراتور عمان در پروژه  اپراتور سوم کشور وجود دارد، پاسخ داد: در زمان حاضر نفر دوم مزایده دراولویت مذاکرات سازمان تنظیم مقرات قراردارد.
معاون سازمان تنظیم مقررات درادامه ازاحتمال تجدید مزایده اپراتور سوم  خبر داد و تاکید کرد:هم اکنون سازمان  شرایط و قوانین جاری کشور دراین باره تصمیم گیری خواهد کرد.
به گزارش موبنا مزایده اپراتور سوم اواخرسال گذشته به خط پایان خود رسید اما اتصالات که در ابتدا برنده مزایده اعلام شده بود سرانجام ماه گذشته به گفته وزیر ارتباطات به دلیل عدم اجرای تعهدات خود از این پروژه کنار گذاشته شد. 
117/20