معاون توسعه صنایع پیشرفته سازمان گسترش خبر داد:

بررسی اختصاص بخشی از وام 250 میلیارد تومانی به حوزه ICT

موبنا-معاون توسعه صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،طرح های پژوهشی حوزه ICT رابه منظور تخصیص بخشی از اعتبار 250 میلیارد تومانی بررسی می کند.

رمضانعلی صادق زاده در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهارداشت: در شرایط فعلی میزان بودجه اختصاص یافته به طرح های تحقیقی حوزه ICT مشخص نیست و با بررسی این طرح ها میزان بودجه اختصاص یافته به آنها مشخص می شود.
وی ادامه داد: تمامی طرح ها و ایده های کاربردی مبتنی بر فناوری های « های تک» شامل حوزه های it ،ict، میکروالکترونیک ، مواد پیشرفته ، نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی، صنایع دارویی ، مواد غذایی در تعاملی با معاونت های پژوهشی دانشگاه های کشور و سایر پژوهشگاه هایی که با اخذ مجوز وزارت علوم و بهداشت فعالیت می کنند، مورد حمایت های سازمان گسترش و نوسازی کشور به عنوان سازمان توسعه ای کشور قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه تخصیص اعتبار 250 میلیارد تومانی با سه مکانیزم مجزا همراه است،گفت:مکانیزم اول تبدیل ایده به نمونه آزمایشگاهی یا پایلوت رادربرمی گیرد که در این مرحله کمک های ما بلاعوض خواهد بود.
وی تصریح کرد:درمکانیزم دوم، تبدیل نمونه آزمایشگاهی به نمونه نیمه صنعتی است. در این مرحله باید نمونه های صنعتی از ایده تولید شود ومجوزهای لازم اعم از مجوز بهره برداری و استانداردهای موردنیاز را دریافت کرد. در این مرحله کمک ها به صورت وام های طویل المدت و کم بهره است.
صادق زاده ادامه داد :مرحله سوم تبدیل نمونه نیمه صنعتی به تولید انبوه صنعتی را شامل می شود که دراین مرحله سازمان گسترش و نوسازی به عنوان سازمان توسعه ای با بخش خصوصی مشارکت خواهد کرد وسازمان گسترش حداکثر 49درصد و بخش خصوصی تا 51درصد، اعتبارات موردنیاز را تامین خواهد کرد.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وابسته به وزارت صنایع با هدف برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه برای سال جاری اعتباری بالغ بر 250میلیارد تومان به منظور حمایت از طرح ها و ایده های پژوهشی کاربردی مبتنی بر صنایع« های تک» (فناوری های پیشرفته) اختصاص داده است.
117/20