فناوران :

نقش رسانه ها براي افزايش نفوذ IT تعيين کننده است

رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران به روزنامه " فناوران " گفت :" نبود زير ساخت هاي کافي ، سبب عقبگردي در حوزه ICT شده است .

رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران:
نقش رسانه‌ها براي افزايش نفوذ IT تعيين کننده است
رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران معتقد است كيفيت ارايه سرويس، مولفه موثر نفوذ IT در بين عموم مردم است.
ايسنا- پرويز رحمتي گفت: آحاد مردم براي دريافت سرويس‌ و استفاده از IT به كيفيت درخور توجه اهميت خاص مي‌دهند و براي كاربران تفاوتي نمي‌كند سرويس را يك دستگاه دولتي و يا يك بنگاه اقتصادي بخش خصوصي ارايه مي‌كند، بلكه برقراري ارتباط و رفع سريع نياز از راه‌هاي الكترونيكي با قيمت مناسب در شرايطي كه اطمينان استفاده از اين روش تضمين شده باشد از اهميت بالايي برايشان برخوردار است.
رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران ادامه داد: براي نفوذ IT در بين طيف‌هاي مختلف مردم نيازمند فرهنگ‌سازي از طريق رسانه‌هاي صوتي و تصويري و نوشتاري هستيم. اين رسانه‌ها نقش بسيار تعيين كننده‌اي در انتقال اخبار و اطلاعات و ايجاد فضاي مساعد براي توسعه بازار IT دارند.
وي با بيان اينكه بعد از فرهنگ‌سازي و آشنايي مردم با IT اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا نرخ و تعرفه به كارگيري اين خدمات براي كاربران معقول و به‌صرفه است، افزود: بايد هزينه‌هاي به‌كارگيري IT را براي خانوارها به گونه‌اي تعريف و پياده‌سازي كنيم تا امكان اينكه در سبد طيف گسترده‌اي از خانوارهاي ايراني قرار بگيرد، فراهم شود.
رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران كيفيت ارايه سرويس‌ها را ديگر مولفه موثر در نفوذ IT در بين عموم مردم دانست و اظهار كرد: بعد از فرهنگ‌سازي و تعيين قيمت مناسب خدمات، مردم به دنبال كيفيت هستند و اگر سرويسي با كيفيت پايين ارايه شود به طور قطع مورد اقبال قرار نمي‌گيرد.
رحمتي تصريح كرد: اگر كاربران براي يك “پرداخت اينترنتي” بعد از چند بار تلاش به دليل مشكلاتي از قبيل نبود زيرساخت‌هاي مناسب و در نتيجه نبود سرعت كافي موفق نشوند، نهايتا مجبور به حضور در بانك مي‌شوند و نوعي عقبگرد اتفاق خواهد افتاد.