فناوران:

گرايش بي سابقه به تبليغات الکترونيکي در انتخابات

"علي شميراني " در ستون " نظر گاه " روزنامه "فناوران " نوشت: " ارزاني و افزايش ضريب نفوذ اينترنت و تلفن همراه، گذشته از حواشي و برخي بد اخلاقي ها ،حاوي پيام هاي مهمي از جمله رشد استقبال و فرهنگ عمومي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات است.

گرايش بي‌سابقه به تبليغات الكترونيكي در انتخابات
فضاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور اين روزها به شدت تحت تاثير دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري است.
علي شميراني
اما سبك تبليغات دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري داراي تفاوت‌ها و به عبارت بهتر، شيوه‌هاي نويني است. در اين دوره از انتخابات، گرايش شديدي به تبليغات الكترونيكي در ميان كانديداهاي انتخاباتي و حاميان ايشان مشاهده مي‌شود.
در وهله اول اين فضاي وب ايراني است كه از تبليغات، سايت‌ها، وبلاگ‌ها، نظرسنجي‌ها و مطالب متعدد از نامزدهاي انتخاباتي و حاميان ايشان مملو شده است. كافي است نام يك كانديدا را در اينترنت جست و جو كنيد تا با صدها هزار صفحه، مطلب و عكس مواجه شويد.
از محيط وب كه بگذريم، اين روزها صداي زنگ دريافت پيامك كوشي‌ها، گاه مشتركان تلفن همراه را كلافه مي‌كند، پيامك‌هايي همچون راي ما…، سخنراني آقاي فلان را در راديو و تلويزيون گوش كنيد مرتب ارسال مي‌شود و البته ساخت پيامك‌هاي تخريبي در قالب طنز نيز كم نيست.
حجم اين پيامك‌ها چنان بالا رفته و خواهد رفت كه در خبرها بار ديگر آمده بود كه مشتركان مي‌توانند براي دريافت نكردن تبليغات به سراغ 09990 بروند و شماره خود را از ليست دريافت پيامك‌هاي انبوه تبليغاتي حذف كنند.
بي‌شك اگر بعد از انتخابات به روشي حجم مالي و تعداد تبليغات وبي و پيامكي را محاسبه كنند، اعداد و ارقام بي‌سابقه‌اي به دست خواهد آمد.
اما گذشته از دلايل سياسي مطروحه براي گرايش به تبليغات الكترونيكي، دو عامل مهم‌ترين نقش را براي رشد جهشي استفاده از ابزارهاي نوين تبليغات در اين دوره ايفا مي‌كنند.
عامل نخست به ارزاني استفاده از ابزاري‌هاي الكترونيكي و اينترنتي باز مي‌گردد و عامل دوم نيز به رشد جهشي ضريب نفوذ اينترنت و مشتركان تلفن همراه در كشور مربوط مي‌شود. در حال حاضر، براساس آمار، ايران داراي نزديك به 25 ميليون كاربر اينترنت و 45 ميليون كاربر تلفن همراه است.
ارزاني و افزايش ضريب نفوذ اينترنت و تلفن همراه گذشته از حواشي و برخي بد اخلاقي‌ها، حاوي پيام‌هاي مهمي از جمله رشد استقبال و فرهنگ عمومي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات است. كسي چه مي‌داند، شايد در سال‌هاي آينده و همچون كشورهاي پيشرفته، شاهد شكل‌گيري پروسه‌اي براي درآمدهاي ناشي از خدمات وبي و الكترونيكي نيز باشيم.