مديرعامل شرکت پست :

پست به طرح ساماندهي مسکن کمک مي کند

موبنا- مديرعامل شرکت پست گفت:به منظورکمک به مديريت بهتر بخش مسکن، اطلاعات موجود درشرکت پست در اختيار مسئولان مربوط در وزارت بازرگاني قرارمي گيرد.

به گزارش خبرنگارسازمان خبري موبنا به نقل ازروابط عمومي وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات محمد حسن محبيان عراقي اظهارداشت: ازابتداي سال جاري، تمامي اطلاعات معاملات انجام شده دربخش مسکن اعم از خريد، فروش، رهن و اجاره ثبت مي شود.
وي افزود: اين اطلاعات توسط بانک هاي اطلاعاتي موجود داده پردازي شده و به صورت يک مجموعه در اختيار مسئولان وزارت بازرگاني قرارمي گيرد .
وي خاطرنشان کرد: ازاين پس، تمام اطلاعات دراين زمينه با تطبيق کد پستي 10 رقمي و احراز هويتي آدرس مذکور با بانک اطلاعاتي شرکت پست انجام مي شود.
مديرعامل شرکت پست درخصوص ديگر سرويس هاي جديد راه اندازي شده گفت: با تعاملات صورت گرفته با مسئولان ذي ربط از اين پس انجام امور اداري پلمپ دفاتر قانوني شرکت ها از طريق واحدهاي پستي انجام مي شود.
وي ادامه داد: تمامي متقاضيان ثبت شرکت ها و صدور دفاتر قانوني مالي از جمله روزنامه کل مي توانند با مراجعه به دفاتر پستي درخواست خود را ارائه کنند.
وي تاکيد کرد: اطلاعات ارائه شده به ثبت شرکت ها تحويل و دفاتر قانوني متقاضي به آدرس وي ارسال خواهد شد.
 محبيان عراقي درباره سرويس هاي جديدي که در سال جاري راه اندازي خواهد شد ،تصريح کرد: راه اندازي پست لجستيک در برخي نقاطي که داراي اهميت بازرگاني هستند، از جمله برنامه هاي سال جاري است.
وي افزود: اين سرويس با ايجاد انبارهاي هوشمند در تعدادي از استان ها از جمله اصفهان، خوزستان، خراسان و تبريزراه اندازي خواهد شد.
117/20