معاون سازمان تنظيم مقررات در گفت وگو با موبنا خبرداد:

مسئوليت مزاحمت با سيمکارت بدون هويت متوجه ايرانسل است

موبنا- معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات از تطبيق و استعلام ليست احراز هويت مشترکان ايرانسل در مناطق استاني خبر داد و گفت: در حال بررسي و استعلام صحت و سقم ليست ارائه شده تکميل ثبت نام سيمکارت هاي ايرانسل که از سوي اين اپراتور ارائه شده است هستيم .

حسن رضواني در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبري موبنا به ليست تکميل ثبت نام مشترکان سيم کارت هاي ايرانسل که به رگولاتوري ارائه شده اشاره کرد و اظهار داشت: تاييد اين ليست منوط به استعلام از صحت و سقم اطلاعات آن در مناطق استاني است.
وي با بيان اينکه سازمان تنظيم مقررات به مناطق استاني اعلام کرده تا چنانچه به مواردي چون شکايت و مزاحمت از طريق سيم کارت هاي ايرانسل برخورد کردند آن را اطلاع دهند خاطرنشان کرد: اگر مزاحمت از طريق سيم کارت هايي که هويت آنها نامشخص است صورت پذيرد اپراتور مسئول آن خواهد بود و بايد پاسخگو باشد.
وي پيش از اين نيز از اعلام رگولاتوري براي اصلاح نحوه ثبت نام سيمكارت هاي ايرانسل خبر داد و گفت: از اين پس سيمكارت هاي ايرانسل بعد از تكميل ثبت نام، فعال شده و قابليت دريافت تماس را خواهند داشت.
به گزارش موبنا پيگيري هاي سازمان تنظيم مقررات به دليل حفظ موارد امنيتي در سيمكارت هاي ايرانسل صورت مي گيرد که تا قبل از اين، ارتباط مشترکان بدون تكميل ثبت نام بصورت يك طرفه فعال بود.
اما در زمان حاضر رگولاتوري به اين اپراتور اعلام کرده  تا زماني كه مشخصات مشترك در شبكه ثبت نشود، نبايد ارتباط را حتي بصورت يكطرفه برقرار كند چرا كه از اين طريق نيز امكان سوء استفاده وجود خواهد داشت.
با اعلام رگولاتوري به اپراتور دوم براي تكميل ثبت مشخصات مشتركانش، از اين پس سيمكارت هاي اين اپراتور پس از تكميل ثبت نام بصورت دو طرفه فعال شده و قابل استفاده خواهد بود.
با توجه به آنکه ثبت مشخصات مشترکان بصورت غيرحضوري احتمال غيرمستند بودن آن را افزايش مي دهد، سازمان تنظيم مقررات به اين اپراتور اعلام کرده که نحوه ثبت نام سيمکارت هاي خود را تغيير دهد؛ به اين ترتيب ثبت نام اين سيمکارت ها از اين پس تلفني نبوده و بايد بصورت حضوري انجام پذيرد.
اواخر ارديبهشت ماه سال جاري مديرعامل ايرانسل از تکميل ثبت نام و ثبت مشخصات تمامي سيم کارت هاي فعال ايرانسل خبر داد و گفت : اين موضوع از سوي ايرانسل به صورت مکتوب به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام شده و درحال حاضر در شبکه ايرانسل سيم کارت فعال ثبت نشده اي وجود ندارد.
هم اکنون متقاضيان خريد سيم کارت ايرانسل در هنگام نام نويسي بايد اصل شناسنامه يا کارت ملي و گذرنامه براي اتباع خارجي به همراه يک برگ کپي از آنها را همراه داشته باشند.
خريد و فروش سيمکارت هاي اعتباري بي نام ونشان ايرانسل باعث شد تا مشترکان شبکه هاي مخابراتي در ايران، بار ديگر طعم تلخ مزاحمت هاي تلفني را که تا پيش ازفعال سازي سرويس نمايشگر مشترکان را آزار مي داد، بچشند.
اپراتور ايراني خارجي ام تي ان- ايرانسل حدود 14ميليون مشترك دارد كه 98درصد آن را مشتركان سيمكارت هاي اعتباري تشكيل مي دهند.
128/20