وودافون قطر بزودي راه اندازي مي شود

موبنا – وودافون قطر (Vodafone Qatar)بزودي فعاليتش را در شيخ نشين قطر واقع در جنوب خليج فارس آغاز مي کند.

به گزارش گروه اخبار خارجي موبنا به نقل از ” آي تي پي ” ،  وودافون قطر به عنوان شعبه اي از شرکت انگليسي وودافون قراراست از ماه ژوئن ( خرداد – تير) در اين شيخ نشين فعاليتش را آغاز کند.
مشترکان اين شرکت مي توانند از ماه آينده ميلادي دروب سايت وودافون قطر ثبت نام کنند.
درحال حاضر مطالعه درباره چگونگي اثر گذاري مثبت اين شرکت آغازشده و نکته جالب اينکه مدير عامل وودافون قطر فرصت هاي گسترش فعاليت اين شرکت را در منطقه خاورميانه دردست بررسي دارد.
شرکت  وودافون  Vodafone که دفتر مرکزي آن درشهر “نيوبري” انگليس قراردارد،درسال 1983به عنوان بخشي از شرکت ” Racal Telecom”  تاسيس  و از سال 1991 مستقل شد.
درآمد اين شرکت در سال 2008 ميلادي بيش از 35 ميليارد و 478 ميليون پوند انگليس و سود خالص آن در همين سال 6 ميليون و 756 هزار  پوند گزارش شد.
اين شرکت با 72 هزار و 375 کارمند در 65 کشور جهان فعاليت دارد.
تعداد مشترکان اين شرکت ( درسال 2006 ميلادي) حدودا 260 ميليون نفر اعلام شده بود.
وودافون پس از شرکت ” چاينا موبايل”  چين ، دومين شرکت بزرگ اپراتوري دنيا به شمار مي آيد.
131/11