معاون سازمان تنظيم مقررات در گفت وگو با موبنا:

سيمكارت هاي ايرانسل از اين پس تنها با تكميل ثبت نام فعال مي شود

موبنا- معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات با اشاره به اعلام اين سازمان براي اصلاح نحوه ثبت نام سيمكارت هاي ايرانسل، گفت: از اين پس سيمكارت هاي ايرانسل بعد از تكميل ثبت نام، فعال شده و قابليت دريافت تماس را خواهند داشت.
حسن رضواني در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبري موبنا با تاكيد براينكه به دليل حفظ موارد امنيتي، سيمكارت هاي ايرانسل نبايد قبل از تكميل ثبت نام يك طرفه باشد اظهار داشت: از نظر رگولاتوري تا زماني كه مشخصات مشترك در شبكه ثبت نشود، ايرانسل نبايد ارتباط را حتي بصورت يكطرفه برقرار كند چرا كه از اين طريق نيز امكان سوء استفاده وجود خواهد داشت.
وي گفت: با اعلام رگولاتوري به اپراتور دوم براي تكميل ثبت مشخصات مشتركانش، از اين پس سيمكارت هاي اين اپراتور پس از تكميل ثبت نام بصورت دو طرفه فعال شده و قابل استفاده خواهد بود.
به گفته اين مقام مسئول، چنانچه شخصي در خصوص مزاحمت تلفني شكايت داشته باشد و پس از بررسي معلوم شود كه اپراتور مشخصات را به درستي ثبت نكرده ، تمامي مسئوليت حقوقي آن متوجه اپراتور است.
وي پيش از اين نيز در گفت وگو با موبنا از سلب امکان ثبت نام تلفني براي سيمكارت هاي ايرانسل خبر داد و گفت: ثبت نام اين سيمکارت ها از اين پس تلفني نبوده و بايد بصورت حضوري انجام پذيرد.
به گفته رضواني، با توجه به آنکه ثبت مشخصات مشترکان بصورت غيرحضوري احتمال نادرست بودن و غيرمستند بودن آن را افزايش مي دهد، سازمان تنظيم مقررات به اين اپراتور اعلام کرده که نحوه ثبت نام سيمکارت هاي خود را تغيير دهد.
به گزارش موبنا خريد و فروش سيمکارت هاي اعتباري بي نام ونشان ايرانسل باعث شده تا مشترکان شبکه هاي مخابراتي در ايران، بار ديگر طعم تلخ مزاحمت هاي تلفني را که تا پيش ازفعال سازي سرويس نمايشگر مشترکان را آزار مي داد، بچشند.
اين موضوع به حدي بغرنج شد که سازمان تنظيم مقررات طي ضرب الاجلي اپراتور دوم را موظف به ثبت هويت مشترکانش در شبکه کرد.
در پي اين هشدار، ايرانسل به مشترکان خود اخطار داد تا هويت خود را در شبکه به ثبت برسانند؛ درغير اينصورت طي مدت زماني مشخص سيمکارتشان قطع شده و آنها امکان استفاده از شبکه را ندارند.
هم اکنون اپراتوردوم مدعي است که ديگر هيچگونه سيم کارت بدون هويت نداشته و ليست تمامي مشترکان خود را به رگولاتوري اعلام کرده است.
رگولاتوري در حال تطبيق ليست و احراز هويت مشترکان ايرانسل است.  
اپراتور ايراني خارجي ام تي ان- ايرانسل حدود 14ميليون مشترك دارد كه 98درصد آن را مشتركان سيمكارت هاي اعتباري تشكيل مي دهند.
128/20