مذاكرات درباره اپراتور سوم هنوز به نتيجه قطعي نرسيده است

موبنا- يك مقام مسئول در كنسرسيوم زين ايران از تداوم روند مذاكرات سازمان تنظيم مقررات با اين كنسرسيوم براي پروژه اپراتور سوم تلفن همراه خبر داد و گفت: اين مذاكرات هنوز به نتايج قطعي نيانجاميده است.

وي در گفت وگو با خبرنگار موبنا با تاكيد بر اينكه انجام مذاكرات سازمان تنظيم مقررات با كنسرسيوم زين ايران به منزله انتخاب اين كنسرسيوم براي پروژه اپراتور سوم است اظهار داشت: مذاكرات رگولاتوري با نفر دوم مزايده براي توافقات قيمت و ضمانت نامه صورت مي گيرد.
اين مقام مسئول با بيان اينكه پس از اين مرحله و ارزيابي دقيق از پيشنهادات طرفين جزييات به جمع بندي خواهد رسيد گفت: پروانه شروع فعاليت اپراتور سوم بعد از اين مرحله صادر خواهد شد اما زمان آن هنوز به كنسرسيوم زين ايران اعلام نشده است.
وي با اشاره به مذاكرات سازمان تنظيم مقررات و ارائه جدول زماني با كنسرسيوم تامين اتصالات كه از دي ماه سال 87 تا ارديبهشت ماه بطول انجاميد خاطرنشان كرد: اپراتور زين كويت چون با طرف هاي داخلي در ايران كنسرسيوم تشكيل داده به رسميت شناخته شده و مجوز سرمايه گذاري دريافت كرده است.
به گزارش موبنا کنسرسيوم تامين اتصالات متشکل از شرکت تامين تله کام و اپراتور اماراتي اتصالات در دي ماه سال 87 ازطريق مزايده به عنوان برنده اپراتور سوم تلفن همراه انتخاب شد اما روز 20 ارديبهشت ماه سال جاري مقامات وزارت ارتباطات از کنار گذاشتن اين کنسرسيوم به دليل عدم انجام تعهدات و نيز مذاکره با کنسرسيوم زين ايران به عنوان نفر دوم اين مزايده خبر دادند.
پيش از اين كمال محامدپور- معاون وزير ارتباطات- گفته بود قيمت پيشنهادي کنسرسيوم زين ايران 30 درصد با کنسرسيوم تامين اتصالات براي اخذ پروانه اپراتور سوم تفاوت دارد و اين مسئله با قوانين مزايده مطابقت نمي کند.
کنسرسيوم زين ايران متشکل از صندوق بازنشستگان صدا و سيما ، ذخيره فرهنگيان و اپراتور کويتي “زين” است.
ضريب نفوذ تلفن همراه در كشور با بيش از 45ميليون مشترك بالغ بر 60درصد است.
128/20