ثبات قيمت سيمکارت 0912 در بازار

موبنا- قيمت سيمکارت هاي صفر و کارکرده همراه اول در بازار امروز تلفن همراه ثابت ماند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبري موبنا، رکود و عدم افزايش تقاضا در بازار سيمکارت باعث شده تا قيمت اين نوع کالاي ارتباطي در پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران ثابت بماند.
قيمت سيمکارت هاي  دائمي همراه اول نيز  به شرح زير است:
هم اکنون سيمکارت کارکرده کد يک همراه اول با قيمت 540هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش مي رسد.
اين در حالي است که شماره هاي رند و مرتب اين کد با قيمت بالاتر از  800 هزار تومان در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.
سيمکارت صفر و کارکرده کد دو نيز به ترتيب با قيمت 560 و 360هزار تومان به فروش مي رسد.
سيمکارت صفر کدهاي سه، چهار، پنج نيز به ترتيب 470 ، 360و 355 هزار تومان فروخته مي شود.
سيمکارت کارکرده کدهاي فوق نيز به ترتيب با قيمت  305 ، 245و 240هزار تومان در سطح بازار تلفن همراه توزيع مي شود.
سيمکارت  صفر کدهاي شش ، هفت و هشت نيز با قيمت 335 ، 325 و 310 هزار تومان به فروش مي رسد.
سيمکارت کارکرده سه کد فوق نيز به ترتيب 225 ، 215 و 200 هزار تومان به فروش مي رسد.
129/20