شارپ نازک ترين صفحه خورشيدي براي تلفن همراه را معرفي کرد

موبنا – شرکت ژاپني شارپ نازک ترين صفحه توليد کننده انرژي خورشيدي را با کد نام LR0GC02 Solar Panel براي گوشي هاي تلفن همراه معرفي کرد.

به گزارش گروه اخبار خارجي موبنا به نقل از “َ پاکت – لينت” ، شارپ درحالي اين صفحه خورشيدي جديد را معرفي کرد ه است که گوشي هاي تلفن همراه که قابليت استفاده از اينگونه صفحات را داشته باشند ، بسيار اندک هستند.
اين صفحه خورشيدي براي استفاده در گوشي هاي مختلف در اختيار توليد کنندگان گوشي هاي تلفن همراه قرار گرفته است.
اين صفحه با قطر فقط 8/0 ميليمتر نازک ترين صفحه خورشيدي تلفن همراه درحال حاضر است.
ميزان خروجي انرژي حاصل از اين صفحه  300 ميلي وات است وگرچه اين ميزان توان توليد شده براي راه اندازي گوشي هاي هوشمند کافي نيست ، با اينحال مي تواند منبع انرژي کمکي براي باتري هاي Li-ion که در گوشي هاي همراه بکار مي رود ، باشد.
جزييات بيشتر دراين باره منتشر نشده است.
شرکت “شارپ” Sharp Corporation درسال 1912 در ژاپن تاسيس شده و دفاتر مرکزي آن در شهر “اوزاکا” قراردارند.
اين شرکت در زمينه صنعت الکترونيک فعاليت داشته و دستگاههاي راديويي ، تجهيزات مخابراتي ، لوازم خانگي ، تجهيزات اطلاعاتي و انواع لوازم وقطعات الکترونيکي توليد مي کند.
131/20