نگاهي به وضعيت بازار سيمکارت در هفته اي که گذشت

موبنا- بازار سيمکارت هاي اعتباري در هفته اي که گذشت با استقبال مشتريان، روزهاي پر رونقي را سپري کرد.

به گزارش خبرنگار سازمان خبري موبنا، هزينه پايين سيمکارت هاي اعتباري همراه اول، تاليا و ايرانسل موجود در بازار باعث شد تا مشتريان  به خريد اين نوع سيمکارت ها تمايل داشته باشند.
استقبال از سيمکارت هاي اعتباري در حالي صورت گرفت که قيمت اين نوع سيمکارت ها نسبت به هفته قبل بدون تغيير قيمت عرضه شد.
طي هفته اي که گذشت بازار سيمکارت هاي دائمي همراه اول با رکود نسبي همراه شد و در  اواسط هفته
با کاهش قيمت در بازار به فروش رسيد.
بيش از 46 ميليون سيم کارت توسط سه اپراتور ملي همراه اول ، تاليا و ايرانسل MTN عرضه شده است که بيش از نيمي از اين تعداد، سيم کارت اعتباري است.
129/20