اثري از گوشي هاي وطني در بازار تلفن همراه نيست

موبنا- با گذشت حدود دو سال از راه ‌اندازي خط مونتاژ گوشي تلفن همراه داخلي ، اثري از اين گوشي ها دربازار تهران بعنوان بزرگترين بازار مصرفي گوشي نيست.

به گزارش خبرنگار سازمان خبري موبنا، کاهش عرضه گوشي هاي ساخت داخل در حالي است که  تبليغات  شرکت هاي توليد کننده گوشي داخلي در زمينه معرفي گوشي هاي ديده مي شود ولي متاسفانه تا کنون اثري از خريدوفروش گسترده گوشي هاي وطني در سطح بازار تلفن همراه تهران ديده نشده است.
کارشناسان بازار معتقدند به دليل تنوع عرضه گوشي هاي تلفن همراه با مارک هاي معتبر جهاني حتي با عرضه گسترده  گوشي هاي وطني  ، اين نوع گوشي ها با استقبال خوبي از سوي مشتريان برخوردار نخواهند شد.
در حال حاضر در پاساژهاي بزرگ تلفن همراه در مرکز ، غرب و شمال تهران تعداد زيادي از اين گوشي ها ديده نمي شود.
129/20