يك مقام مسئول قوه قضاييه در گفت وگو با موبنا:

تمامي دادگاههاي كشور الكترونيكي مي شوند

موبنا- سرپرست دفتر آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه از مكانيزه شدن شش هزار شعبه دادگستري در كل كشور خبر داد و گفت: طي يك ماه آينده تمامي دادگاههاي كشور، الكترونيكي خواهند شد.

برديا صدرنوري در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبري موبنا با معرفي نرم افزار CMS كه براي مديريت پرونده هاي قضايي در اكثر دادسراها، دادگاهها و شعب دادگستري كل كشور نصب و راه اندازي شده، اظهار داشت: با فراهم سازي زيرساخت هاي مخابراتي تا يك ماه آينده، شعبه اي بدون اين نرم افزار نخواهيم داشت.
وي با تاكيد براينكه در كشور حدود هشت هزار شعبه دادگستري وجود دارد، خاطرنشان كرد: 85درصد پرونده هاي قضايي تحت پوشش اين سيستم قرار گرفته اند.
به گفته سرپرست دفتر آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه، نرم افزار مديريت پرونده قضايي، نحوه دادرسي از تشكيل تا مختومه شدن پرونده را مكانيزه كرده و خدمات الكترونيكي به مراجعه كنندگان ارائه مي دهد.
اين مقام مسئول در قوه قضاييه، با تاكيد براينكه مردم مي توانند از طريق پرتال قوه قضاييه به نشاني www.dadiran.ir و www.gudcms.ir آخرين وضعيت پرونده قضايي خود را پيگيري كنند، افزود: اطلاع رساني ابلاغيه ها نيزاز طريق پيامك تلفن همراه و ايميل به صورت خودكار اعلام خواهد شد.
وي اقدامات قوه قضاييه را در جهت سهولت خدمت گيري مردم و براي دورشدن از هرگونه مسائل حاشيه اي دادرسي عنوان كرد و گفت: بيش از 50درصد مراجعاتي كه به دادگاه هاي كشور مي شود، براي اطلاع از وضعيت پرونده ها است.
128/20