معاون آموزش، پژوهش و اموربين‌الملل وزارت ارتباطات:

در بخـش بهـره‌بـرداري از امكـانـات ضعيـف هستيـم

ايسنا - به گفته معاون آموزش، پژوهش و امور بين‌الملل وزارت ارتباطات متاسفانه در بخش بهره‌برداري از امكانات ضعيف هستيم.

كمال محامدپور در گفت‌و‌گو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب گفت: كشورمان از نظر وضعيت شاخص‌هاي ICT از جمله شاخص فرصت ديجيتالي كه شامل سه بخش فرصت، زيرساخت و بهره‌برداري است، در دو بخش فرصت و زير ساخت فعاليت‌هاي خوبي را انجام داده ولي در بخش بهره‌برداري نتوانسته عملكرد خوبي نسبت به دو بخش ديگر داشته باشد و اين باعث شده كه اين شاخص فاصله زيادي با عدد مبنا داشته باشد.
وي با اشاره به رتبه ديجيتالي كشورمان گفت: كشورمان در دنيا از حدود 170 كشور عضو ITU رتبه 100 را به عنوان رتبه ديجيتالي به دست آورده است.
وي همچنين در بخشي از سخنان خود با بيان اينكه شركت‌هايي كه از مجموعه مخابرات جدا شدند مثل شركت ارتباطات زيرساخت عملكرد مناسبي داشته و قراردادهاي خوبي را با مركز تحقيقات مخابرات دارند گفت: مخابرات تا زمان خصوصي شدن موظف است گزارش عملكرد خود را ارايه دهد.