ارديبهشت هم تمام شد !

سميه سهيلي - مسوولان همراه اول وعده داده بودند تا پايان ارديبهشت ماه اختلالات شبکه تلفن همراه کشور پايان خواهد يافت . ماه ارديبهشت به پايان رسيد . اما اختلالات شبکه همچنان پابرجاست.

برخي مشکلات شبکه تلفن همراه ، برقراري تماس هاي مشترکان را مشکل ساخته  و موجبات نارضايتي آنها را فراهم کرده است .
مسوولان همراه اول تا اواسط ماه گذشته همچنان بر بهبود وضعيت شبکه و رفع اختلالات آن تاکيد داشتند و براي انجام اين امور فقط تا پايان ارديبهشت ماه فرصت مي خواستند .اما اين فرصت نيز گذشت و طرح بهبود شبکه هنوز بطور کامل اجرايي نشد است .
چند روز از پايان ارديبهشت ماه گذشته ، هنوز بهبودي قابل لمس در شبکه و رفع مشکلات آن حاصل نشده و مشترکان همچنان منتظر پاسخ قانع کننده مسوولان همراه اول هستند .
اما تا به امروز پاسخ يا اظهارنظري دقيقي از همراه اول براي عدم تحقق اين وعده ها اعلام نشده است .
وجود اختلالات ، مشکلات شبکه و نارضايتي مشترکان  مشکلي است قديمي و کهنه که هيچ وقت به طور قطعي حل نشده و هميشه مشترکان بازنده اين کشمکش بوده اند .
آيا مشترکان تلفن همراه در ازاي ودايع ميلياردي که در اختيار شرکت مخابرات قرار داده و هزينه مکالمات انجام نشده اي که پرداخت مي کنند ، نبايد به يک شبکه و سرويس مطلوب دسترسي داشته باشند؟