آيين نامه SLA به تصويب رسيد

موبنا- موافقت نامه سطح خدمات اينترنت (SLA ) در كميسيون تنظيم مقررات تصويب شد.

به گزارش خبرنگار سازمان خبري موبنا جزييات اين آيين نامه بزودي توسط سازمان تنظيم مقررات اعلام مي شود.
با تصويب SLA دسترسي خدمات اينترنت در چهار سطح مشخص مي شود. اين آيين نامه تعهداتي را في مابين شركت ارتباطات زيرساخت به عنوان تامين كننده پهناي باند اينترنت و نيز عرضه كنندگان ، توزيع كنندگان و كاربران نهايي وضع مي كند.
در توافقنامه سطح دسترسي خدمات كاربر بايد سطح دسترسي خود را انتخاب كرده و به ازاي آن هزينه بهره مندي از اين سرويس را پرداخت كند؛ پس از آن چنانچه ميزان قطعي دسترسي وي نسبت به اين توافقنامه بيشتر شود شركت ارتباطات زيرساخت به عنوان تامين كننده خدمات بايد خسارت اين قطعي را بپردازد.
SLA مخفف “Service Level Agreement”  توافق كتبي بين تامين‌كننده، توزيع‌كننده، عرضه‌كننده و مصرف‌كننده نهايي خدمات اينترنت و اينترانت است كه با توجه به كيفيت سطح خدمات، نحوه اندازه ‌گيري جبران خسارت تخطي از سطح خدمات و ضمانت‌هاي اجرايي در آن تعيين مي‌شود. 
128/20