بي پولي و بي رونقي بازار

موبنا- ليلا محمدنظامي - در حالي که رکود اقتصاد بر تمامي بازارهاي مصرفي دنيا و به تبع آن ايران تاثير گذاشته است ، بازار تلفن همراه ايران نيز در آغاز فصل گرما روزهاي سردي را سپري مي کند.

 رکود اقتصاد جهاني ،تعرفه بالا و کاهش فعاليت شرکت هاي واردکننده گوشي تلفن همراه، بازار تلفن همراه همچنان آشفته به نظر مي آيد و عنان اين بازار 46 ميليوني همچنان در اختيار فعالان غيرقانوني است.کاهش نقدينگي  از دلايل اصلي مشتريان اين کالاي ارتباطي براي  استفاده از گوشي هاي قديمي است.
شايد تنها دستاورد مهم کسادي بازار تلفن همراه ارزاني قيمت گوشي باشد. هفته اخير گوشي e75 با کاهش 250 هزار توماني همراه بود. در زمان حاضر تمامي پاساژهاي تلفن همراه به دليل کاهش خريدوفروش روزهاي سردي را سپري مي کنند.
برخلاف بي رونقي بازار گوشي هاي نو فروشندگان گوشي هاي دست د وم و  دست فروشان روزهاي پررونقي را سپري مي کنند .چرا که اکثر مشتريان تمايل به خريد گوشي هاي دست دوم دارند.
در يک ماه گذشته  گوشي‌هاي زير 100‌‌هزار تومان حدود 10‌‌هزار تومان، گوشي‌هاي 100 تا 200‌‌هزار تومان حدود 20 تا 30‌‌هزار تومان و گوشي‌هايي که قيمت آن‌ها بالا تر از 300‌‌هزار تومان است تا سقف 50‌‌هزار تومان افت قيمت داشتند.
با رکود حاکم بر بازار و در کنار کاهش قدرت خريد، متقاضيان بيشتر ترجيح مي دهند به جاي خريد گوشي صفر ، به بازار دست فروشان مراجعه و گوشي ارزان تر خريداري کنند، متقاضيان مي خواهند با اين کار بي پولي را تا حدودي مرتفع کنند.
129/20