بازار سيمکارت هاي اعتباري پر رونق است

موبنا- منابع بازاري از از افزايش خريد و فروش سيمکارت هاي اعتباري در سطح بازار تلفن همراه خبر دادند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبري موبنا، سيمکارت هاي اعتباري موجود در بازار که شامل همراه اول، تاليا و ايرانسل مي شود تا کنون مورد استقبال اکثر مشتريان قرار گرفته است.
هزينه پايين سيمکارت هاي اعتباري نسبت به ساير سيمکارت هاي موجود در بازار باعث شده  تا شاهد افزايش خريدوفروش اين نوع سيمکارت هي در سطح اقصي نقاط بازار سيمکارت باشيم.
سيمکارت هاي اعتباري همراه اول، تاليا و ايرانسل به ترتيب در بازار آزاد به بهاي 30 ، 15 و 7 هزار تومان در سطح بازار تلفن همراه عرضه مي شود.
قيمت سيمکارت هاي  دائمي همراه اول نيز  به شرح زير است:
هم اکنون سيمکارت کارکرده کد يک همراه اول با قيمت 540هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش مي رسد.
اين در حالي است که شماره هاي رند و مرتب اين کد با قيمت بالاتر از  800 هزار تومان در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.
سيمکارت صفر و کارکرده کد دو نيز به ترتيب با قيمت 560 و 360هزار تومان به فروش مي رسد.
سيمکارت صفر کدهاي سه، چهار، پنج نيز به ترتيب 470 ، 360و 355 هزار تومان فروخته مي شود.
سيمکارت کارکرده کدهاي فوق نيز به ترتيب با قيمت  305 ، 245و 240هزار تومان در سطح بازار تلفن همراه توزيع مي شود.
سيمکارت  صفر کدهاي شش ، هفت و هشت نيز با قيمت 335 ، 325 و 310 هزار تومان به فروش مي رسد.
سيمکارت کارکرده سه کد فوق نيز به ترتيب 225 ، 215 و 200 هزار تومان به فروش مي رسد.
129/20