خراسان:

” جاي خالي سياست گذاران دولتي و نمايندگان مجلس در همايش شهر الکترونيک “

روزنامه خراسان در گزارشي با عنوان " جاي خالي سياست گذاران دولتي و نمايندگان مجلس در همايش شهر الکترونيک " به قلم " زهرا حاجيان" به بررسي اظهارات مسوولان در دومين کنفرانس شهر الکترونيکي پرداخت .

جاي خالي سياست گذاران دولتي و نمايندگان مجلس در همايش شهر الکترونيک
صفحه 11 دانش و فن آوري ، شماره سريال 17272 ، تاريخ انتشار 880304
زهرا حاجيان
احمدي مقدم : سيستم پيشرفته بيومتريک براي صدور ويزا ي الکترونيک و شناسايي مجرمان در کشور طراحي شد
همايش شهر الکترونيک روز گذشته در حالي برگزار شد که هيچ يک از سياست گذاران کشور اعم از نمايندگان مجلس و دولت که بايد در حوزه IT سياست گذاري کنند، حضور نداشتند و تاسف بارتر اين که هيچ يک از مسئولان ICT نيز به عنوان متولي اصلي فناوري اطلاعات در اين کنفرانس حضور نداشتند. اين موضوع از سوي برگزارکنندگان کنفرانس هم مطرح شد و مورد انتقاد قرار گرفت. اين ها همه در حالي است که به اذعان بسياري از صاحب نظران و کارشناسان، نبود مديريت و سياست گذاري يکپارچه و کارآمد از چالش هاي مهم و اساسي پيش روي توسعه فناوري اطلاعات در کشور است.
فرمانده نيروي انتظامي کشور در اين همايش از دستيابي محققان داخلي به دانش فني طراحي و ساخت سيستم هاي بسيار پيشرفته بيومتريک براي صدور ويزاي الکترونيکي و فراهم شدن زيرساخت هاي لازم براي کشف جرم و پيش گيري از تخلفات در فضاي مجازي و حوزه تجارت الکترونيک، با استفاده از اين فناوري ظرف ? سال آينده خبر داد و گفت: سيستم طراحي شده توسط محققان ايراني به قدري پيشرفته است که حتي محققان فرانسوي که در اين عرصه سيستم هاي پيشرفته اي را طراحي کرده اند در مقابل توانمندي پژوهشگران ايراني زبان به تحسين گشودند.
اسماعيل احمدي مقدم تنها راه کارآمدسازي نيروي انتظامي را متکي بر استفاده از راهبردهاي علمي و فناوري عنوان کرد و گفت: البته توسعه جرايم مجازي و کلاهبرداري هايي که با استفاده از اين فناوري انجام مي شود روند رو به افزايشي دارد به طوري که تنها در يک پرونده کلاهبرداري ده ها هزار مالباخته موجوديت پيدا مي کنند و اين ها همه به اين دليل است که زيرساخت ها و قوانين کشور آمادگي پيش گيري را ندارد به همين دليل ما با پرونده هاي متعددي در حوزه جرايم رايانه اي مواجه هستيم که رسيدگي به آن ها کار سختي است.
وي خاطرنشان کرد: در عرصه خدمات با تشکيل دفاتر خدمات الکترونيک که تا امروز به ??? دفتر رسيده است و تا پايان سال به ??? دفتر افزايش مي يابد، از ?? ميليون خدمت الکترونيک که در سال ?? عرضه کرده ايم به دنبال رشد آن و رسيدن به ?? ميليون خدمت تا پايان سال ?? هستيم.در حال حاضر به مدد فناوري اطلاعات ،مرزهاي زابل و افغانستان از تهران مانيتورينگ مي شود.
وي با بيان اين که در حال حاضر در درون سازمان ها مديران اشراف چنداني به آن چه در مجموعه شان مي گذرد، ندارند گفت: هم چنين به سيستم هاي ماموريتي توجه دقيقي نمي شود. در حالي که در صورت شبکه اي کردن امور در سازمان همه اين موارد قابل ارائه است.
وي اضافه کرد: در حوزه کشف جرم و صدور ويزاي الکترونيک اقدامات موثري در حال انجام است به طوري که در بحث بيومتريک امروز متخصصان داخلي سيستم بسيار پيشرفته بيومتريکي براي صدور ويزاي الکترونيکي طراحي کرده اند که اين سيستم طي ? سال آينده براي کشف تخلفات يا پيش گيري از جرم در بسترهاي مختلفي همچون تجارت الکترونيک، جرايم رايانه اي و… به کار گرفته خواهد شد. به طوري که به زودي گذرنامه ها و گيت هاي فرودگاه جمع آوري مي شود و با استفاده از اين سيستم هاي بيومتريک در کشور شاهد تحولات عظيمي خواهيم بود.
دکتر محمد باقر قاليباف شهردار تهران نيزدر اين همايش با اشاره به اين که براي دستيابي به پيشرفت و عدالت و طي کردن مسير فناوري در کشور راهي جز توجه به فناوري اطلاعات وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها مسير اين است و ما قدرت انتخاب ديگري نداريم.
وي خاطرنشان کرد: اگر ? هزار ميلياردي که سالانه در عرصه فعاليت هاي عمراني هزينه مي کنيم در حوزه فناوري اطلاعات هزينه کنيم، شاهد اتفاقات و تحولات عظيمي در کشور خواهيم بود حال آن که متاسفانه هنوز در ساختار ذهني 70-60 سال گذشته هستيم.
دکتر قاليباف با بيان اين که من هيچ تخصصي در حوزه IT ندارم و يک کاربر حرفه اي هم نيستم، گفت: اما با تمام وجودم قدرت اين فناوري را حس کرده ام.
فناوري اطلاعات اين فرصت را به ما داده است که با کشورهاي پيشرفته در يک خط قرار بگيريم اما با وجود اين فناوري، از اين پس چنان چه فاصله اي بين ما و ديگر کشورها ايجاد شود اين فاصله، فاصله اي معادل سال نوري است که ديگر قابل جبران نخواهد بود.
وي هم چنين در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد بر اين که مديران ما بايد نوع نگاه خود را در هزاره سوم در اداره محيط کاري در بخش هاي مختلف تغيير دهند، گفت: برنامه ريزي هاي دقيقي در دست انجام است تا تهران در آينده اي نه چندان دور در رديف ?? کلان شهر اول جهان قرار گيرد، براي دستيابي به اين هدف بخش خصوصي و دانشگاه ها وارد عمل خواهند شد و شهرداري تنها از بعد نظارتي و سياست گذاري مداخله خواهد کرد.
دکتر علي اکبر جلالي دبير دومين کنفرانس شهر الکترونيکي نيز با اشاره به هزار و يک خدمت تعاملي که مي توان به صورت IT محور به مردم ارائه کرد گفت: با ارسال اين خدمات به ITU مي توانيم ايران را به رده بندي کشورهايي که فعاليت هاي IT محور ارائه مي دهند، ارتقا دهيم.وي خاطرنشان کرد: متاسفانه هيچ يک از سياست گذاران از مجلس و دولت که بايد در حوزه IT سياست گذاري کنند، در کنفرانس امروز حضور ندارند. در حال حاضر هم افزايي و دانايي در دنيا به شدت در حال افزايش است و اگر ايزوله باشيم بدبخت مي شويم.وي اضافه کرد: يکي از اساسي ترين نقش هاي فناوري اطلاعات حفظ امنيت است که اگر اين کار به درستي صورت گيرد و مردم به امنيت فضاي مجازي اطمينان پيدا کنند با پرهيز از رفت و آمدهاي غيرضروري الگوي مصرف اصلاح مي شود.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: امروز فعاليت هاي هيئت دولت ايرلند با تلفن همراه انجام مي شود به طوري که وزرا در شهرهاي مختلف به تناسب حوزه فعاليتي خود تقسيم مي شوند و از همان جا امور را مديريت مي کنند اما بايد ديد که رفتار ما در هزاره سوم چيست. در حال حاضر تلفن همراه نسل چهارم در راه است و با آمدن آن ارتباطات گسترش مي يابد. سوال اينجاست که ما چطور مي خواهيم جلوي آن را بگيريم.