معاون سازمان تنظيم مقررات در گفت وگو با موبنا:

امکان ثبت نام تلفني از ايرانسل سلب شد

موبنا- معاون سازمان تنظيم مقررات از اصلاح نحوه ثبت نام سيمكارت هاي ايرانسل خبر داد و گفت: ثبت نام اين سيمكارت ها از اين پس تلفني نبوده و بايد بصورت حضوري انجام پذيرد.

حسن رضواني در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبري موبنا با اشاره به مشكلات موجود در خصوص ثبت مشخصات مشتركان اپراتور دوم تلفن همراه اظهار داشت: با توجه به آنكه ثبت مشخصات مشتركان بصورت غيرحضوري احتمال نادرست و غيرمستند بودن آن را افزايش مي دهد سازمان تنظيم مقررات به اين اپراتور اعلام كرده كه نحوه ثبت نام سيم كارت هاي خود را تغيير دهد.
به گفته معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات چنانچه پس از ثبت مشخصات مشترك در شبكه هويت آن داراي مشكل بوده و يا جعلي باشد مقصر اپراتور بوده و بايد پاسخگو باشد.
به گزارش موبنا خريد و فروش سيمکارت هاي اعتباري بي نام ونشان ايرانسل باعث شده تا مشترکان شبکه هاي مخابراتي در ايران بار ديگر طعم تلخ مزاحمت هاي تلفني راکه تا پيش ازفعال سازي نمايشگر مشترکان را آزار مي داد، بچشند.
اين موضوع به حدي بغرنج شد که سازمان تنظيم مقررات طي ضرب الاجلي اپراتور دوم را موظف به ثبت هويت مشتركانش در شبكه كرد.در پي اين هشدار ايرانسل به مشترکان خود اخطار داد تا هويت خود را در شبکه به ثبت برسانند؛ درغير اينصورت طي مدت زماني مشخص سيمکارتشان قطع شده و آنها امکان استفاده از شبکه را ندارند.هم اكنون اپراتور دوم مدعي است كه ديگر هيچگونه سيم كارت بدون هويت نداشته و ليست تمامي مشتركان خود را به رگولاتوري اعلام كرده است.
رگولاتوري در حال تطبيق ليست و احراز هويت مشتركان ايرانسل است.
128/20