استقبال مشتريان از گوشي هاي بدون گارانتي رسمي

موبنا- فروشندگان گوشي هاي تلفن همراه از استقبال مشتريان از گوشي هايي که فاقد گارانتي رسمي هستند خبر دادند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبري موبنا، اختلاف قيمت گوشي هاي گارانتي دار و بدون گارانتي باعث شده تا اکثر متقاضيان اين کالاي ارتباطي ترجيح به خريد گوشي هايي که به صورت قاچاقي وارد بازار مي شوند داشته باشند.
گوشي هايي که با گارانتي هاي متفرقه در اختيار مشتريان قرار مي گيرد فاقد خدمات پس از فروش هستند و اين گوشي ها فاقد کيفيت مناسب هستند.
در همين حال کارشناسان حوزه بازار تلفن همراه معتقدند که به دليل نبود نظارت مستقيم از سوي نهادهاي دولتي، کميته ها، اتحاديه ها و انجمن هاي مرتبط، بازار گوشي تلفن همراه همچنان شاهد افزايش عرضه گوشي با گارانتي هاي متفرقه يا به نوعي تقلبي است.
تعداد گارانتي هايي که با استفاده از تشابه اسمي نسبت به اسامي گارانتي هاي اصلي توانسته اند سهمي از بازار را به خود اختصاص دهند، رقم قابل ملاحظه اي است.
در بازار ساير کالاها، نهادهاي نظارتي ماهانه اسامي گارانتي هاي قانوني فعال در بازار را براي جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي اطلاع رساني مي کنند، اما نهادهاي قانوني در بازار تلفن همراه تاکنون اينگونه عمل نکرده اند.
اين اظهارات درحالي بيان مي شود که نبود اتحاديه واحد براي صنف موبايل يکي از دلايل اصلي افزايش تقلبات در بازار تلفن همراه ارزيابي مي گردد.
129/20