فناوران :

” استفاده از رسانه هاي ديجيتال بايد فرهنگ سازي شود “

روزنامه فناوران در خبري به نقل از فرماندار کرمانشاه اعلام کرد ، استفاده از رسانه هاي ديجيتال بايد فرهنگ سازي شود .

استفاده از رسانه‌هاي ديجيتال بايد فرهنگسازي شود
فرماندار كرمانشاه فرهنگسازي در بين مردم براي بهره‌گيري از رسانه‌هاي ديجيتال را امري ضروري دانست.
فناوران – حسين رحيمي در حاشيه بازديد از نمايشگاه با اشاره به اهميت برگزاري نمايشگاه رسانه‌هاي ديجيتال در اين استان و استان‌هاي ديگر كشور گفت: كرمانشاه به عنوان دومين استان مسووليت برگزاري دومين نمايشگاه رسانه‌هاي ديجيتال را دارد. وي افزود: اگر بتوانيم فوايد استفاده از رسانه‌هاي ديجيتال را به مردم بشناسانيم و در اين زمينه به آنها آموزش‌هاي صحيح را ارايه دهيم، قطعا شاهد آن خواهيم شد كه تمامي مردم براي رفع سريع نياز‌هاي خود از رسانه‌هاي ديجيتال استفاده مي‌كنند. رحيمي گفت: استفاده از رسانه‌هاي ديجيتال بايد در سراسر كشور فراگير شود، چرا كه موجب سهولت در تمامي كار‌ها مي‌شود. فرماندار كرمانشاه فرهنگسازي براي استفاده از رسانه‌هاي ديجيتال را امري ضروري دانست و افزود: بايد استفاده از رسانه‌هاي ديجيتال در بين مردم فرهنگسازي شود. وي با اشاره به اهميت استفاده از رسانه‌هاي ديجيتال گفت: دسترسي آسان، گستردگي اطلاعات و قدرت مانور بالا از مزاياي رسانه‌هاي ديجيتال به حساب مي‌آيد.