اعلام قيمت سيمکارت در پنج منطقه تهران

موبنا- منابع بازاري از ثبات قيمت سيمکارت هاي موجود در بازار پنج منطقه تهران خبر دادند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبري موبنا، توازن در عرضه و تقاضا براي سيمکارت هاي همراه اول، تاليا و ايرانسل در بازار امروز باعث شده تا فروشندگان نوسان قيمتي را در آنها ايجاد نکنند.
 قيمت سيمکارت هاي موجود در بازار تهران به شرح زير است:
سيمکارت کارکرده کد يک همراه اول با قيمت 540هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش مي رسد.شماره هاي رند و مرتب اين کد با قيمت بالاتر از  800 هزار تومان در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.سيمکارت صفر و کارکرده کد دو نيز به ترتيب با قيمت 560 و 345هزار تومان به فروش مي رسد.سيمکارت صفر کدهاي سه، چهار، پنج نيز به ترتيب 470 ، 360و 355 هزار تومان فروخته مي شود.سيمکارت کارکرده کدهاي فوق نيز به ترتيب با قيمت  305 ، 245و 240هزار تومان در سطح بازار تلفن همراه توزيع مي شود.
سيمکارت  صفر کدهاي شش ، هفت و هشت نيز با قيمت 335 ، 325 و 310 هزار تومان به فروش مي رسد.سيمکارت کارکرده سه کد فوق نيز به ترتيب 225 ، 215 و 200 هزار تومان به فروش مي رسد.
سيمکارت هاي اعتباري همراه اول، تاليا و ايرانسل به ترتيب در بازار آزاد به بهاي 30 ، 15 و 7 هزار تومان در سطح بازار تلفن همراه عرضه مي شود.
129/20