رييس جهاد دانشگاهي :

نقشه جامع علمي كشور طي چندماه آينده تدوين مي شود

موبنا- رييس جهاد دانشگاهي از تدوين نقشه جامع علمي كشور طي چندماه آينده خبر داد و گفت: راه قطعي رسيدن به توسعه علم و فناوري كشور به وضعيت مطلوب پياده سازي اين نقشه است.

به گزارش خبرنگار سازمان خبري موبنا حميدرضا طيبي در دومين كنفرانس شهر الكترونيك با بيان اينكه  توسعه علمي و فناورانه كشور نبايد متاثر از مشكلات تجربه جديد حكومت ديني باشد اظهار داشت: بعد از انقلاب اسلامي تدوين برنامه هاي توسعه پنج ساله و سند چشم انداز ديده شد كه تحقق اين اسناد تنها با نقشه جامع علمي كشور به صورت دانش بنيان ميسر خواهد بود.
وي با بيان اينكه تحقق اهداف چشم انداز 20ساله كشور منوط به سياست گذاري هاي عالي بدون تاثر از دولت و مجلس مي تواند انجام پذيرد گفت: با توجه به سال اصلاح الگوي مصرف سمينارهاي مشابه شهر الكترونيك كه قرار است توسط انجمن كامپيوتر ايران و وزارت كشور و ديگر نهادها صورت پذيرد تجميع شود.
در مراسم افتتاحيه اين كنفرانس همچنين دكتر علي اكبر جلالي دبيرعلمي اين كنفرانس به هزار و يك خدمت شهر الكترونيكي اشاره كرد و با انتقاد از عملكرد سياست گذاران در حوزه فناوري اطلاعات گفت: سازمانهاي زيرمجموعه براي فناوري اطلاعات و ارتباطات انرژي مي گذارند اما سياست گذاري مناسبي در اين زمينه انجام نمي شود.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه زندگي ما در شهر الكترونيكي موفق خواهد بود بهترين راهكار اصلاح الگوي مصرف را تحقق شهر الكترونيكي برشمرد.
128/20