مايکروسافت تاريخ انقضاي نرم افزار Sharepoint را اعلام کرد

موبنا- مايکروسافت اعلام کرد که نرم افزار Sharepoint شش ماه پس از نصب از کار خواهد افتاد.

به گزارش گروه اخبار خارجي موبنا به نقل از شيرپوينت مايکروسافت، اين شرکت اعلام کرد که هنگام نصب سرويس بسته نرم افزاري شماره 2 اين نرم افزار تاريخ انقضا و استفاده از آن را به شکل نادرستي فعال سازي کرده است به طوري که اين نسخه هم همانند نسخه آزمايشي آن شش ماه پس از نصب از کار خواهد افتاد.
Sharepoint پورتال نرم افزاري مايکروسافت است که مي تواند به عنوان يک وب سايت ميزبان مورد استفاده قرار گيرد.
135/20