درصورت توافق مقامات عالي ايران وعراق

شبکه سازي مخابراتي توسط شرکت هاي ايراني درعراق آغازمي شود

موبنا- معاون مديرکل روابط بين الملل وزارت ارتباطات گفت: درصورت توافق مقامات عالي دو کشور ايران و عراق، شبکه سازي مخابراتي عراق توسط شرکت هاي ايراني آغازمي شود.

بهروزاسراري ارشاد در گفت وگو با خبرنگارسازمان خبري موبنا اظهار داشت: در شرايط فعلي،مذاکرات در باره اجرايي شدن اين پروژه به نتيجه قطعي نرسيده است.
وي با اشاره به تخصيص وام يک ميليارد دلاري ايران به عراق گفت: از محل اعتبار اين وام، 170 ميليون دلار براي شبکه سازي مخابراتي درعراق درنظرگرفته شده است.
 اسراري ارشاد با بيان اين که شرکت بهين رزبه عنوان مشاوراجرايي پروژه شبکه سازي مخابراتي درعراق فعاليت مي کند،خاطر نشان کرد: بهين رز با برگزاري مناقصه اي، شرکت هاي برنده فعال در اين پروژه را مشخص و معرفي مي کند.
وي ادامه داد:  تمامي شرکتهاي حاضر دراين مناقصه ايراني خواهند بود و هيچ شرکت خارجي از ديگرکشورها درآن حضور ندارد.
به گفته وي احتمال اينکه اين قرارداد تا پايان دولت نهم منعقد نشود وجود دارد.
به گزارش موبنا در راستاي توسعه همکاري هاي دو جانبه منطقه اي، پروژه شبکه سازي مخابراتي در هشت شهر مهم عراق با بودجه اي بالغ بر 170 ميليون دلار از محل وام اعطايي ايران به اين کشورانجام مي پذيرد.
پيش ازاين مقامات وزارت ارتباطات اعلام کرده بود که تقويت روابط منطقه اي با سه کشور افغانستان، عراق و سوريه از اولويت هاي کاري وزارت ارتباطات است.
117/20