مديرعامل شرکت مخابرات درگفت وگو با موبنا خبر داد:

حل مشکلات شرکت هاي ارائه دهنده اينترنت پرسرعت

موبنا- مديرعامل شرکت مخابرات ايران ازحل مشکلات بخش خصوصي ارائه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت (pap )خبر داد.

صابر فيضي درگفت و گو با خبرنگار سازمان خبري موبنا با ابراز تمايل به همکاري با شرکت هاي ارائه دهنده اينترنت پرسرعت، گفت:مخابرات ازابتدا با اين شرکت ها همکاري لازم داشته است.
به گفته وي مشکلات pap ها ناشي از برخي اختلاف نظرها بوده که هم اکنون در حال بررسي و حل شدن است.
وي افزود: مخابرات اقدامات مناسبي را براي رفع حل مشکلات وفعاليت pap ها انجام داده است.
به گزارش موبنا بخش خصوصي ارائه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت (pap ) بايد طبق برنامه چهارم توسعه اقتصادي کشور تا پايان سال 88 بالغ بر يک ميليون و 250هزار پورت پرسرعت در کشور نصب کنند که اين آمار در زمان حاضر تقريبا يک سوم اين تعهد است.
شرکت هاي pap عدم همکاري شرکت هاي مخابرات استاني براي تخصيص فضا و نيز گراني پهناي باند اينترنت را از جمله دلايل ناموفقيت اين پروژه عنوان مي کنند.
117/20