سالي براي موبايل پاك

موبنا-هانيه حبيبي -حضور کودکان در فضاي سايبر به حدي گسترده شده که امسال اتحاديه ITU روز جهاني ارتباطات را به نام مراقبت از کودکان در محيط اينترنتي نامگذاري کرد.

به گزارش خبنرگار سازمان خبري موبنا، “حمدون توره” دبيرکل اتحاديه بين المللي مخابرات در پي اعلام  پيامي به مناسبت 17 مه  روز جهاني ارتباطات و جامعه اطلاعاتي با محوريت “مراقبت از کودکان در محيط اينترنت”  براي اولين بار بحث تهديدهاي ارتباطات را در سازمان ITU  مطرح کرد.
درحاليکه هميشه تشويق به فرصت ها و امتيازات استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات مدنظر اتحاديه جهاني مخابرات بوده اما نام گذاري روز جهاني ارتباطات به نام مراقبت از کودکان در محيط هاي ارتباطاتي بي شك بيانگر آسيب ها و صدماتي بوده که از اين زمينه متوجه کودکان شده است.
براساس آمارهاي غيررسمي هم اکنون بيش از 60درصد کودکان جهان از محيط هاي چت استفاده مي کنند و سه چهارم آنها اطلاعات خانوادگي خود را به اشتراک مي گذارند که همين موضوع مي تواند سوء استفاده از کودکان دراين فضا را افزايش دهد.همچنين طبق برخي تحقيقات 41درصد از کودکان جهان از طريق تلفن همراه به اينترنت متصل مي شوند.
براين اساس از دو سال گذشته سايت خبري دوزبانه موبنا به همراه ماهنامه تلفن همراه برضرورت توجه به جوانان و کودکانمان – که به قول غربي ها که معتقدند فرزند زير 18 سال کودک تلقي مي شود- دراين حوزه تاکيد بسيار نموده واپراتورها را براي حفظ و صيانت ازخانواده ها به ارائه سرويس “موبايل پاک” يا “موبايل خانواده” توصيه کرده است.
جالب اينجاست كه اين سرويس درزمان حاضرازسوي يک اپراتورامريکايي ارائه شده اما در جامعه اسلامي ما اپراتورها بيشتر به منافع اقتصادي خود فکرمي کنند و سلامت جامعه آنچنان كه بايد برايشان اهميت ندارد.
اگرچه مسئولان حکومتي کشورهاي مختلف پيش ازاين نيزبه اين مهم توجه داشته اند، اما شعار امسال ITU  که بايد بيش از پيش مراقبت از کودکان در فضاي ارتباطاتي بصورت جدي مورد توجه قرار گيرد و امنيت در فضاي سايبر به گونه اي باشد که کودکان بتوانند از يک فضاي امن استفاده ببرند .
در همين حال محمد سليماني – وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات – در روز جهاني ارتباطات اهتمام جامعه جهاني را به افزايش امنيت و اعتماد در بستر فناوري هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي رهنمون ساخت تا از اين طريق  همه افراد،  از جمله نسل آينده بشري بتوانند با اطمينان وبا کمترين دغدغه از مزاياي بي شمار آن بهره مند گردند.
117/20