مديرعامل کارخانجات مخابراتي ايران خبر داد:

مذاکره براي توليد مشترک گوشي تلفن همراه با برند معتبر خارجي

موبنا- مديرعامل کارخانجات مخابراتي ايران گفت: در صورت مذاکره نهايي با برندهاي معتبر خارجي ، توليد گوشي به صورت مشترک در ايران انجام خواهد شد.

 “ابراهيم مطلع” در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبري موبنا اظهار داشت: هم اکنون توليد کنندگان در حال مذاکره با پنج برند معتبر جهاني هستند که در صورت انتخاب يکي از اين برندها به صورت مشترک به توليد گوشي در کشور خواهيم پرداخت.
وي اشاره اي به برندهايي که توليدکنندگان داخلي در حال مذاکره با آنها هستند، نکرد و يادآور شد: در صورت نهايي شدن نتيجه مذاکرات اسامي برندهاي مذکور اعلام خواهد شد.
مطلع با اشاره به وضعيت کنوني بازار تلفن همراه گفت: کاهش نقدينگي مردم و تورم به عنوان يکي از عواملي است که باعث شده تا بازار تلفن همراه با بي رونقي سپري شود.
کارخانجات مخابراتي ايران يکي از سه شرکت طرف قرارداد وزارت صنايع براي توليد گوشي تلفن همراه در کشور است که متعهد شده بودند از سال 86 سالانه بالغ بر 6ميليون گوشي وطني وارد بازار کنند؛ اما اين شرکت ها تاکنون موفق به عرضه اين تعداد گوشي نشده اند و طبق اخبار غيررسمي حدود 200هزار گوشي در بازار کشور متعلق به اين شرکت هاي توليدکننده داخلي است.تعرفه واردات گوشي تلفن همراه براي حمايت از توليدکنندگان يک بار از چهار به شصت درصد رسيد و در زمان حاضر 25درصد است.
129/20